Płaca minimalna w 2018 roku 2017-08-30

„Uwzględniając sytuację na rynku pracy, optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego oraz poziom inflacji, a także dyskusję na forum Rady Dialogu Społecznego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę legislacyjną zmierzającą do wydania (do dnia 15 września br.) stosownego rozporządzenia”, czytamy w komunikacie resortu pracy.

 

W porównaniu z obecną stawką najniższe wynagrodzenie wzrośnie o 100 zł (5 proc.) i będzie stanowiło prawie połowę (47 proc.) przeciętnych zarobków w naszej gospodarce prognozowanych na przyszły rok.

 

Ta propozycja jest o 20 zł wyższa niż zgłoszona wcześniej przez rząd, który zgłosił propozycję, by najniższe wynagrodzenie wynosiło 2000 zł oraz o 150 zł wyższa od tego, co gwarantuje ustawowe minimum. Zgodnie z przepisami nowa płaca minimalna od 1 stycznia 2017 roku musi wynieść nie mniej niż 2050 zł brutto.

Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Rada Ministrów do 15 września.

 

Wzrost płacy minimalnej niesie za sobą również wyższe kwoty innych świadczeń przysługujących pracownikom. Wzrośnie m.in. wysokość odpraw przy zwolnieniach grupowych, płace za czas przestoju oraz pracę w godzinach nocnych oraz podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego.

 

Płaca minimalna rośnie od lat

 

Wynagrodzenie minimalne w naszym kraju wzrosło na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ponad dwukrotnie. Jeszcze w 2005 roku wynosiło jedynie 849 zł brutto, a od 2018 ma być aż o 1251 zł wyższe.

Zmiany wynagrodzenia minimalnego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat kształtowały się następująco:

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS.

 

Należy pamiętać, że jest to kwota, która przysługuję osobom zatrudnionym na umowę o pracę. W przypadku pracujących na umowę zlecenie i samo zatrudnionych od 1 stycznia stawka minimalna także wzrośnie i ma wynosić 13,70 zł brutto za godzinę.

 

 

 

Przeczytaj także:

Skomentuj