Podanie o zmianę stanowiska pracy - jak napisać, argumenty, wzór

2019-06-24

Zazwyczaj kwestie związane z warunkami naszego zatrudnienia omawiamy z przełożonym twarzą w twarz. W niektórych firmach obowiązują jednak bardziej formalne procedury i aby uzyskać awans albo nanieść jakieś zmiany w warunkach zatrudnienia, musimy złożyć do działu kadr odpowiednie pismo z umotywowaniem prośby. Dlatego warto sprawdzić, jak napisać podanie o przeniesienie na inne stanowisko i jakich argumentów użyć, aby pracodawca zaakceptował wniosek.


Podanie o zmianę stanowiska pracy - jak napisać, co zawrzeć?


Najogólniej mówiąc – zawrzeć należy prawdę. Niezależnie od tego, jak bardzo imponujące byłyby nasze argumenty, jeśli okaże się, że są jedynie wyobrażeniem o umiejętnościach i nie mają żadnego uzasadnienia, raczej nic nie wskóramy. Warto zastanowić się, po pierwsze, jakie są nasze sukcesy i osiągnięcia, po drugie, co jest potrzebne do wykonywania obowiązków na stanowisku, o które się ubiegamy.


Podanie o przeniesienie w pracy – argumenty


Prośba o zmianę stanowiska pracy, aby była skuteczna, musi zawierać silne i rozsądne argumenty. Ich treść zależy głównie od tego, czy ubiegamy się o awans i wyższe stanowisko niż zajmowane do tej pory, czy raczej chcielibyśmy, aby z jakichś względów przełożony przeniósł nas do innej pracy.

Jeśli naszą intencją jest właśnie awans w strukturach firmy, podkreślmy wszystkie osiągnięte dotychczas sukcesy. Warto podać konkretne przykłady i dowody na to, że jesteśmy kompetentni i sprawdzimy się na wyższym stanowisku, a zmiana pozwoli nam w pełni wykorzystać potencjał. Dobrze jest także dodać, że mamy silne poparcie w zespole, że nasi współpracownicy widzą w nas osobę godną zaufania i jednocześnie wysoko wykwalifikowaną.

Jeśli chcemy otrzymać stanowisko np. w innym dziale, podajmy powody. Musimy wykazać, że sprawdzimy się w nowej roli, a nasze kwalifikacje odpowiadają wymaganiom pracodawcy.


Zmiana stanowiska pracy - wzór


Często napisanie formalnych pism wydaje nam się skomplikowane. Jednak jeśli przygotowujemy podanie o przeniesienie na inne stanowisko pracy, wzór czy też szablon ułatwi nam zadanie.

Jakie elementy są obowiązkowe?
- miejscowość i data,
- nasze dane (imię nazwisko, zajmowane przez nas stanowisko, dane kontaktowe),
- dane adresata podania,
- tytuł: wniosek o zmianę stanowiska pracy bądź wniosek o przeniesienie na inne stanowisko pracy,
- treść podania,
- zwrot grzecznościowy,
- podpis.

W treści należy napisać, o co prosimy pracodawcę i czym tę prośbę motywujemy. Pamiętajmy, że argumenty powinny pokazywać, że zmiana przyniesie szefowi korzyść i nie jest naszą chwilową zachcianką. To przemyślana decyzja, która pozytywnie wpłynie na całą firmę.

Przeczytaj także:

Skomentuj