Wybrana kategoria

Program rozwoju talentów informatycznych

2020-01-24

Stanowiska w branży IT w wielu przedsiębiorstwach pozostają nieobsadzone z powodu braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. W odpowiedzi między innym na takie zapotrzebowanie powstał Program Rozwoju Talentów Informatycznych.

 

Program rozwoju talentów informatycznych – czym jest?

 

W czerwcu 2019 roku weszła w życie Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029”.

 

Wprowadzono tym samym program wspierający młodzież o wybitnych zdolnościach, przejawiających się w takich obszarach, jak np. programowanie czy projektowanie gier komputerowych. Ma być on uzupełnieniem istniejących już projektów (do których zalicza się np. Olimpiada Informatyczna, Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych) i działań prowadzonych z ramienia ministerstwa właściwego do spraw oświaty i wychowania, a jednocześnie odpowiadać na zapotrzebowanie ryku pracy.

 

Program jest finansowany budżetu państwa. Ustalony limit to 82,8 mln zł. Wszystkie edycje programu będą składać się z 2 ścieżek: „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu” oraz „Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych”.

 

Cele programu

 

Cele dokładnie definiuje wspomniana uchwała: „Celem głównym Programu jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego”.

 

Dalej w dokumencie rozpisano cele szczegółowe projektu. To między innymi:
- zapewnienie wsparcia dla młodzieży o szczególnych umiejętnościach w zakresie objętym programem, rozwój talentów pod kątem zaawansowanych kompetencji informatycznych,
- rozwijanie kompetencji merytorycznych nauczycieli oraz wykładowców przedmiotów matematyczno-informatycznych,
- wyrównanie szans młodzieży z dużych i małych ośrodków na zdobycie zaawansowanych umiejętności z zakresu algorytmiki, programowania i projektowania gier.

 

Planowane efekty programu

 

W uchwale założono konkretne efekty programu. To przede wszystkim, wsparcie dla uczniów oraz studentów, podniesienie ich umiejętności. Ma on także wpłynąć na to, by matematyka, informatyka, projektowanie gier itp., były postrzegane jako dziedziny dające szerokie perspektywy na przyszłość.

 

Twórcy programu liczą więc też na to, że kolejne edycje przyczynią się do zasilenia rynku pracy w silne kadry. Specjaliści IT są dziś niezbędni do tego, by polskie firmy mogły postawić na innowacyjność, by stały się wartościowymi, konkurencyjnymi jednostkami na rynku międzynarodowym.

 

Przeczytaj także: