Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 roku

 
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r. Jakie wnioski płyną z tych danych? Jak zmienia się rynek pracy w Polsce i czy statystyki pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość?

 

Sektor przedsiębiorstw w sierpniu 2021 roku:

 

Zacznijmy od tego, że oba wskaźniki – przeciętne wynagrodzenie brutto oraz przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w porównaniu z sierpniem 2020 r. Natomiast odnosząc aktualne wartości do tych z poprzedniego miesiąca, można zauważyć niewielkie spadki (zgodnie z raportem dotyczącym przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 roku). Przypomnijmy też, że dane analizowane przez GUS dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w wybranych sekcjach PKD 2007 i w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

 

  • przeciętne zatrudnienie

 

W porównaniu przeciętnego zatrudnienia w sierpniu 2021 r. do analogicznego okresu w roku poprzednim widać wzrost o 0,9%. Względem lipca 2021 r. wskaźnik obniżył się jednak o 0,2%. Jest to zatem minimalny spadek, wynikający przede wszystkim z zakończenia i nieprzedłużania umów terminowych, zatrudnienia sezonowego. Wpływ na wynik ma też pobieranie przez pracowników zasiłków chorobowych (w zależności od okresu trwania zwolnień chorobowych).

Przeciętne zatrudnienie w sierpniu 2021 r. wynosiło 6352,0. W porównaniu do lipca 2021 r. liczba etatów spadła o 9,7 tys.

 

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sierpniu 2021 r. rok do roku zwiększyło się o 9,5%. Dynamika wzrostu płac jest zatem spora w porównaniu z okresem od sierpnia 2019 r. do sierpnia 2020 r., kiedy nastąpił wzrost o 4,1%. W porównaniu do lipca 2021 r. w sierpniu płace nieco spadły – o 0,1%.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r. wynosiło 5843,75 zł brutto, natomiast bez wypłat z zysku – 5839,28 zł.

 

Od stycznia do sierpnia 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. obserwuje się wzrost przeciętnych płac we wszystkich sekcjach PKD. Największy – na poziomie 12,4% w sekcji Pozostała działalność usługowa, najmniejszy – 5,1% w sekcji Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

 

Źródło:
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r.

 

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty