Wybrana kategoria

Przejęcie firmy - o czym warto wiedzieć?

2019-07-17

Firmy obejmują różnorodne strategie, mające prowadzić do rozwoju działalności. Niektóre skupiają się na wewnętrznych transformacjach, natomiast inne szukają zewnętrznych rozwiązań.

 

Przejęcie firmy - na czym polega?

 

Jedną z możliwości rozwoju i ekspansji przedsiębiorstwa jest przejęcie. Czym się ono charakteryzuje? Najprościej mówiąc, polega na przeniesieniu kontroli nad daną organizacją przez przejmującą ją spółkę. Odbywa się przeważnie poprzez nabycie przeważającej liczby akcji lub udziałów. W ramach przejęcia firmy wyróżnia się przejęcie przyjazne i wrogie. To ostatnie charakteryzuje się brakiem zgody ze strony spółki przejmowanej.

 

Przejęcie pracowników przez innego pracodawcę

 

Mimo że przejęcie przedsiębiorstwa jest uznawane za jedną z najszybszych metod zajęcia innej firmy, to wiele kwestii wymaga szczegółowego przeanalizowania i dopracowania. W tym bardzo ważny jest temat przejęcia pracowników przez innego pracodawcę.

 

Z reguły personel jest nastawiony do tego typu zmian negatywnie. Zakup przedsiębiorstwa przez zewnętrzne organizacje wywołuje poczucie strachu, niepewność - o dalsze losy w firmie, o wysokość wynagrodzenia itp. Jak mówi art. 231. Kodeksu pracy, jeśli ktoś przejmuje cały zakład (lub jego część), to z mocy prawa staje się stroną w dotychczas obowiązujących stosunkach pracy (z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów kodeksu).

 

W związku z tym, iż przejęcie przedsiębiorstwa jest dla pracowników nietypową sytuacją, dokument daje zatrudnionym prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, z obowiązkiem wręczenia jedynie siedmiodniowego uprzedzenia. Dodatkowo, sama procedura daje zatrudnionym takie prawa jak w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Jeśli poprzedni pracodawca współpracował z daną osobą na podstawie innych regulacji niż umowa o pracę, to nowy właściciel firmy powinien z dniem przejęcia przedstawić zatrudnionemu nowe warunki płacy i pracy.

 

Umowa przejęcia firmy

 

Przejęcie firmy jest powodowane wykupem udziałów lub akcji. Przejmowana firma nie traci swojej prawnej bytności. Jak zatem wygląda sprzedaż/wykup firmy? Jakie zasady panują w handlu akcjami i udziałami? W materiale opracowanym dla Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S. A. opisano kolejno wymogi sprzedaży w różnego rodzaju spółkach i tak:
- Sprzedaż udziałów w spółce z o. o. podlega regulacjom Kodeksu Spółek Handlowych. Wymagana jest m.in. forma pisemna, a podpisy muszą być poświadczone notarialnie.

- Sprzedaż akcji spółki akcyjnej rozpatruje się ze względu na charakter akcji (tu obowiązuje Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny): imienne akcje wymagają oświadczenia na piśmie (na dokumencie akcji lub innymi) i przeniesienia jej posiadania; akcje na okaziciela należy wydać fizycznie nabywcy.

 

Przy wykupie udziałów i akcji trzeba pamiętać także o umieszczaniu stosownych wpisów do księgi udziałów lub księgi akcyjnej. Konieczne jest także, by zwracać uwagę na ograniczenia w możliwości i wykupu lub sprzedaży akcji lub udziałów. Blokady mogą wynikać między innymi z umów spółek, przepisów ustawowych itd.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj