Rekordowo niska stopa bezrobocia w październiku 2017 r. 2017-11-27

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,6 proc. w październiku 2017 roku - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


6,6 proc. to najniższy poziom bezrobocia w Polsce odnotowany od stycznia 1991 roku. W porównaniu z danymi GUS za wrzesień stopa bezrobocia spadła o 0,2 pkt. proc, a w ujęciu rocznym o 1,6 pkt. proc.


Na dzień 31 października w urzędach pracy w całym kraju zarejestrowanych było 1 mln 071 tys. bezrobotnych. To aż o 46 tys. osób mniej niż na koniec września.


W październiku spadek bezrobocia odnotowano – w porównaniu z danym GUS – we wszystkich 16 województwach. Największy spadek miał miejsce w województwie opolskim i podlaskim, gdzie wyniósł 0,4 pkt. proc.


Najniższa stopa bezrobocia utrzymuje się cały czas w województwie wielkopolskim, gdzie wynosi ona 3,8 proc – o 0,2 pkt. proc. mniej niż przed miesiącem. W 15 województwach odnotowano jednocyfrowe bezrobocie, a w siedmiu było ono na poziomie niższym od średniej dla całego kraju (6,6 proc.).


Najwyższe bezrobocie w kraju – mimo spadku w październiku o 0,2 pkt. proc. – utrzymuje się w województwie warmińsko-mazurskim (11,6 proc.). To jedyne województwo w Polsce, w którym poziom stopy bezrobocia przekracza 10 proc.

 

Stopa bezrobocia według województw (X.2017)

 

Województwo

Stopa bezrobocia (proc.)

Zmiana (pkt. proc.) w porównaniu z danymi GUS za wrzesień 2017

Wielkopolskie

3,8

-0,2

Śląskie

5,2

-0,3

Małopolskie

5,3

-0,2

Pomorskie

5,6

-0,1

Mazowieckie

5,6

-0,3

Dolnośląskie

5,8

-0,3

Lubuskie

6,5

-0,3

Łódzkie

6,8

-0,3

Opolskie

7,0

-0,4

Lubelskie

8,5

-0,2

Podlaskie

8,5

-0,4

Świętokrzyskie

8,6

-0,3

Zachodniopomorskie

8,6

-0,3

Podkarpackie

9,5

-0,2

Kujawsko-pomorskie

9,8

-0,3

Warmińsko-mazurskie

11,6

-0,2

Źródło: dane MRPiPS/opracowanie własne

 

Pracodawcy zgłosili w październiku 2017 roku do urzędów 151,2 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, co stanowi liczbę o ponad 34 tys. (29,3 proc.) większą niż 12 miesięcy wcześniej. Najwięcej pracowników poszukiwano w największych województwach - mazowieckim, śląskim i dolnośląskim, a najmniej w podlaskim i świętokrzyskim.

Przeczytaj także:

Skomentuj