Rynek pracy w województwie podkarpackim w lutym 2022 roku

 
Rynek pracy w województwie podkarpackim w lutym 2022 roku

Województwo podkarpackie to region przede wszystkim turystyczny oraz rolniczy, niemniej rozwija się tu także działalność profesjonalna i przemysł – w tym wydobywczo rafineryjny oraz lotniczy (w ramach tzw. Doliny Lotniczej, największego krajowego klastra lotniczego). Region zmaga się z wysokim bezrobociem, sytuacja znacząco różni się jednak w poszczególnych powiatach. Warunki na tutejszym rynku pracy podsumowuje Urząd Statystyczny w Rzeszowie w Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w lutym 2022 r.

 

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

 

W lutym bieżącego roku w podkarpackich urzędach pracy zarejestrowanych było łącznie 78 858 osób. To o 671 mniej niż w styczniu 2022 r. oraz o 11 805 mniej niż w lutym 2021 r.

 

Z kolei stopa bezrobocia w lutym 2022 r. w tym województwie wyniosła 8,3% (spadek o 0.1 p. proc. w skali miesięcznej o 1,2 p. proc. w skali rocznej). Dla porównania, ogólnopolski wskaźnik bezrobocia w lutym tego roku wyniósł 5,5%, przed rokiem – 6,6%.

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów w 2022 r.

 

Nie we wszystkich częściach województwa wskaźnik bezrobocia jest powyżej poziomu krajowego. Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w Krośnie – 2,7%. Z kolei najwyższa była w powiecie leskim – 15,4%.

 

Spadek stopy bezrobocia w skali miesiąca nastąpił w 15 podkarpackich powiatach, wzrost w 5, a w 5 kolejnych stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie.

 

Szukasz zatrudnienia? Zobacz aktualne oferty pracy w Rzeszowie

 

Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy

 

W lutym bieżącego roku do rejestrów urzędów pracy wpisano 6,9 tys. osób, wykreślono z nich z kolei 7,5 tys. bezrobotnych. 4,6 tys. osób zostało wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy.

 

W tym czasie do powiatowych urzędów pracy wpłynęło 4187 ofert zatrudnienia. Na jedną propozycję od pracodawcy przypadało 30 bezrobotnych. To mniej niż przed miesiącem (29) oraz przed rokiem (40).

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

 

W województwie podkarpackim w sektorze przedsiębiorstw pracuje przeciętnie 253,8 tys. osób (w jednostkach o stanie zatrudnienia co najmniej 10 osób, w przeliczeniu na pełne etaty). Przeciętne miesięczne zatrudnienie wzrosło w skali rocznej o 3,6%.

 

Jak z kolei kształtuje się struktura płac w tym województwie na tle kraju? Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło:

 

  • w Polsce – 6220,04 zł,
  • w województwie podkarpackim – 5058,73 zł.

 

Na Podkarpaciu w skali rocznej płace wzrosły o 9,6%, w porównaniu do poprzedniego miesiąca obniżyły się zaś o 0,8%.

Najwyższe wynagrodzenia brutto wypłacano w:

 

  • branży nieruchomości – 5481,91 zł,
  • działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 5330,45 zł,
  • przetwórstwie przemysłowym – 5239,30 zł.

 

Z kolei najniższe zarobki odnotowano w sekcjach:

 

  • administrowanie i działalność wspierająca – 3744,36 zł,
  • zakwaterowanie i gastronomia – 4194,58 zł,
  • handel; naprawa pojazdów samochodowych – 4674,58 zł.

 

Źródło danych: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty