Wybrana kategoria

Sektor przedsiębiorstw w styczniu 2021 roku: przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie

2021-02-22

Sytuacja epidemiologiczna odbiła się w sposób widoczny na polskiej gospodarce i kieszeniach Polaków. Czy w 2021 r. kondycja firm wreszcie się poprawia? Nowy raport Głównego Urzędu Statystycznego przedstawia dane dotyczące poziomu zarobków oraz stanu zatrudnienia pracowników w podmiotach gospodarczych.

 

Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w styczniu w 2021 roku

 

Raport pt. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 r. pokazuje, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 r. wyniosło 6314,1 tys. osób.

 

Jak prezentują się z kolei średnie zarobki Polaków na początku 2021 r.? Jak podaje GUS, przeciętne wynagrodzenie ogółem brutto w styczniu wyniosło 5536,80 zł (w tym bez wypłat z zysku 5536,79 zł).

 

Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw: dlaczego spadły?

 

– zatrudnienie

 

Liczba pracujących w Polsce w styczniu 2021 r. jest mniejsza niż przed rokiem o 2,0%.

 

Liczba zajmowanych miejsc pracy zmniejszyła się również w skali miesięcznej – o 0,2% w stosunku do grudnia 2020 r. Twórcy raportu wskazali, że jest to nietypowe zjawisko, gdyż w styczniu zwykle liczba pracowników rośnie.

 

Znaczące zmniejszenie się liczby zatrudnionych eksperci GUS tłumaczą między innymi:

  • nieprzedłużaniem umów terminowych (w tym z powodu sytuacji epidemiologicznej w Polsce),
  • zwolnieniami pracowników,
  • odejściem na emeryturę części kadry.

– wynagrodzenie

 

Raport wskazuje, że w porównaniu z grudniem 2020 r. płace zmniejszyły się o 7,3%. Tak duża różnica w poziomie wynagrodzeń była spowodowana spiętrzeniem dodatków do wynagrodzenia w grudniu, np. wypłacaniem premii kwartalnych, jubileuszowych, nagród, odpraw i innych (co jest typowe dla tego miesiąca).

 

W skali roku wypłaty zwiększyły się o 4,8%. Wzrost zaobserwowano niemal we wszystkich sekcjach PKD – najmniejszy (o 0,9%) dotyczył Pozostałej działalności usługowej, największy (o 9,5%) – Rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.
Z kolei mniejsze przeciętne wynagrodzenie w porównaniu do sytuacji sprzed roku zanotowano w: Zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,1%) oraz Działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (2,0%).

 

Sprawdź również: przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w grudniu 2020 roku.

 

Przeczytaj także: