Wybrana kategoria

Własny biznes: gabinet dentystyczny

2019-07-19

Na pytanie, jak otworzyć gabinet dentystyczny, większości z nas najpierw przychodzi do głowy odpowiedź: zostać dentystą. Jednak jak się okazuje, gabinet mogą otworzyć także osoby bez kierunkowego wykształcenia.

 

Jak otworzyć własny gabinet dentystyczny

 

Lekarz dentysta musi mieć kwalifikacje, które potwierdzone będą właściwymi dokumentami. W ramach uprawnień stomatolog wykonuje świadczenia zdrowotne: bada stan zdrowia, rozpoznaje choroby i im zapobiega, leczy i udziela porad, a także wydaje opinie i orzeczenia. Obszar badań lekarza dentysty obejmuje choroby zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki i przyległych jej okolic.

 

Obowiązkowe jest posiadanie prawa do wykonywania zawodu, dentysta też nie może być zawieszony w prawie do wykonywania zawodu lub ograniczania wykonywania zawodu, nie może być ukarany karą zawieszenia ani pozbawiony możliwości wykonywania zawodu poprzez karny środek zakazu albo zawieszenia. Lekarz dentysta musi posiadać do użytku odpowiedni gabinet, wpisać się do CEIDG oraz zawrzeć umowę ubezpieczenia OC.

 

Do wykonywania wymienionych czynności oczywiście niezbędne jest otwarcie gabinetu stomatologicznego. Jeśli taki biznes planuje założyć lekarz dentysta, może to zrobić w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska. Innym sposobem jest wejście w spółkę (cywilną, jawną, partnerską) i stworzenie praktyki grupowej.

 

Jeśli osoba planująca otworzenie gabinetu nie posiada uprawnień związanych z zawodem stomatologa, musi wcześniej założyć NZOZ - niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, następnie otworzyć gabinet i zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów.

 

Biznesplan gabinetu stomatologicznego

 

W biznesplanie gabinetu stomatologicznego dobrze będzie wykazać gotowość pod względem prawnym (czyli posiadane uprawnienia lub uprawnień dentystów, których chcemy zatrudnić). Dokument powinien zawierać opis działalności, charakterystykę klientów (czy będziemy specjalizować się w leczeniu dzieci, chirurgii dentystycznej, ortodoncji itd.).

 

Istotne jest rozeznanie się w działaniach konkurencji oraz zaplanowanie odpowiedniej strategii marketingowej. Ważne jest, by dobrze przemyśleć wszystkie aspekty, jak zakup odpowiedniego, nowoczesnego sprzętu ale też wystrój pomieszczeń, chwytliwą reklamę i nazwę gabinetu stomatologicznego.

 

Wymogi sanepidu gabinet stomatologiczny

 

Lekarz dentysta chcący prowadzić działalność gospodarczą powinien „dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń udzielanych w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty” - jak czytamy w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy prowadzonym przez polski rząd.

 

Osoba planująca otworzyć gabinet w ramach NZOZ powinien zapewnić, by wszelkie świadczenie były wykonywane przez uprawnione osoby, musi wykorzystywać wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dn. 20 maja 2010 r o takowych. Tak samo jak lekarz dentysta - musi zadbać o właściwy gabinet pod względem ogólnoprzestrzennym, sanitarnym, instalacyjnym. Właściciel powinien mieć także odpowiednią umowę OC.

 

W ramach szczegółowego rozpoznania warunków funkjonowania gabinetu należy zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dokument jest uzupełnieniem do art. 22. ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. Określa ono między innymi zasady sterylizacji narzędzi, konieczną liczbę umywalek, dostęp do wody ciepłej i zimnej itp. Oprócz owego rozporządzenia warto przybliżyć sobie poradniki stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 

Odbiór gabinetu stomatologicznego przez sanepid

 

Zanim zawita do nas kontrola sanepidu należy przygotować się do wizytacji. Dobrze jest mieć uporządkowaną i gotową do zaprezentowania niezbędną dokumentację, samemu przejrzeć wszystkie pomieszczenia, w tym np. sprawdzić dostęp do ciepłej wody, czystość pomieszczeń itp. Radzi się także odpowiednio pouczyć personel, który może zostać przepytany z przeprowadzania czynności leżących w jego obowiązkach.

 

Przeczytaj także: