Zaliczka dla pracownika - podstawowe informacje 2019-04-15

Zaliczka na poczet pensji - komu i kiedy się należy?

 

Przy omawianiu tego tematu należy zwrócić uwagę, że pracownik może mieć do czynienia z dwoma rodzajami zaliczek. Jedna dotyczy kwot, które otrzymuje się na to, by móc wykonywać polecenia służbowe (na przykład na finansowanie podróży służbowej). O niej i związanych odliczeniach mówi m.in. art. 87 Kodeksu pracy.

 

Drugim rodzajem, o którym kodeks już nie stanowi, jest zaliczka wypłacana na poczet nadchodzącego wynagrodzenia. Nie istnieje więc regulacja określająca komu i kiedy ona się należy. Jednak ważne jest, by zaznaczyć, iż jej wypłacenie jest uzależnione od dobrej woli pracodawcy.
A więc w trudnej sytuacji np. choroby, problemów finansowych, przeprowadzki pracownik może wystąpić do zatrudniającego z prośbą o wypłacenie zaliczki na poczet pensji. Jednak ten ma prawo się nie zgodzić albo zwyczajnie nie mieć w danym momencie odpowiednich środków.

 

Rozliczenie zaliczki - księgowanie

 

Kiedy pracodawca zgodzi się na wcześniejsze wypłacenie części wynagrodzenia, pozostaje jeszcze kwestia uregulowania rozliczenie zaliczki. Księgowanie należy dostosować do zaistniałej sytuacji.

 

Zaliczka dla pracownika stanowi jego przychód. Więc jak od każdego przychodu, tak i od tego pracodawca ma obowiązek odliczyć odpowiednie kwoty na podatek dochodowy.
W kolejnym miesiącu, przy księgowaniu należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie jest mniejsze i zastosować właściwie wyliczone potrącenia.

 

Czasami jednak może zdarzyć się tak, że wypłacenie zaliczki i pozostałej wypłaty nastąpi w tym samym okresie rozliczeniowym, co w konsekwencji doprowadzi do odprowadzenia podatku od standardowej kwoty wynagrodzenia.
Podobnie należy postępować przy wyliczaniu składek ZUS. W odpowiednim miesiącu powiększa się lub pomniejsza podstawę ich wymiaru.

 

Wiosek o zaliczkę na poczet wynagrodzenia

 

Aby stworzyć możliwość wypłacenia zaliczki na poczet pensji, pracownik musi wystosować odpowiedni wniosek do swojego przełożonego. Co powinien zawierać taki dokument? Jak każde formalne pismo - oznaczenie pracownika i pracodawcy, daty i miejsca tytuł określający czego dotyczy i podpis.

 

Jaka z kolei powinna być treść wniosku o zaliczkę na poczet wynagrodzenia? Oczywiście ważne jest określenie kwoty, o którą prosimy (z określeniem czy chodzi nam o brutto czy netto) oraz termin, w którym chcielibyśmy otrzymać wcześniej część wynagrodzenia. Dobrze jest również zaznaczyć powód wystąpienia o zaliczkę.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj