Zatrudnienie socjalne - co to jest, dla kogo, ustawa

2019-06-19

Zatrudnienie socjalne - co to jest

 

Niektóre grupy społeczne potrzebują szczególnego wsparcia, aby wrócić na rynek pracy. Dlatego została wprowadzona możliwość skorzystania z zatrudnienia socjalnego. Czasami jest ono nazywane także wspieranym. Działalnością, która ma na celu aktywizację osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zajmują się specjalne ośrodki zwane Centrami Integracji Społecznej (CIS) lub Klubami Integracji Społecznej (KIS).

 

Zatrudnienie socjalne - dla kogo

 

Według ustawy o zatrudnieniu socjalnym z takiej formy pomocy mogą skorzystać osoby, które są zaliczane do tak zwanej trudnej grupy bezrobotnych. Są to między innymi: bezdomni, alkoholicy, narkomani, chorzy psychicznie, uchodźcy. Aby wziąć udział w programie organizowanym przez CIS lub KIS, należy wcześniej przejść terapię (w przypadku osób uzależnionych). Decyzję o przekierowaniu do CIS-u i KIS-u podejmują ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy lub ośrodki odwykowe.

 

Programy trwają pół roku. Wytypowane osoby mają po tym okresie możliwość zdobycia stałej pracy oraz wynagrodzenia. Często są też przyuczani do zawodu, biorą udział w różnych szkoleniach, dzięki którym będą w stanie wykonywać nowe obowiązki. Dodatkowo mogą także skorzystać z pomocy psychologów bądź prawników.

 

Zatrudnienie socjalne polega głównie na wykonywaniu prac społecznie użytecznych, takich jak sprzątanie, ochrona mienia, pomoc w kuchni, drobne usługi remontowo-budowlane, prace ogrodowe w miejskich parkach. Wszystko odbywa się na podstawie umowy między starostą a gminą. Kierownik CIS-u musi później wyrazić swoją opinię i określić, czy dana osoba wywiązała się ze swoich obowiązków, które były określone w programie. Jeżeli tak, to składa wniosek o skierowanie do pracy w standardowym przedsiębiorstwie.

 

Uczestnicy mogą także samodzielnie składać dokumenty. W tej sytuacji osoby zainteresowane otrzymują gwarancję zatrudnienia nie krótszego niż rok.

 

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym

 

Powyższe zapisy zostały zawarte w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828, z 2018 r. poz. 650). Warto podkreślić, że ta forma pomocy nie opiera się na zasadach zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy.


Kluczowe jest natomiast, aby osoby objęte programami CIS-u i KIS-u, mogły podjąć próbę powrotu do życia w społeczeństwie. Na początku podejmowane są kroki walki z uzależnieniem, a później aktywizacja poprzez znalezienie zajęcia.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj