Wybrana kategoria

Zawieszenie emerytury – powody, skutki

2020-01-24

Jedni emeryci pracują dla własnej satysfakcji, inni po to, by podreperować finanse. Niezależnie od motywacji, część osób pobierających świadczenia z ZUS musi pilnować wysokości przychodów. W niektórych przypadkach przekroczenie limitów może bowiem spowodować zmniejszenie, a nawet zawieszenie emerytury.

 

Zawieszenie prawa do emerytury: dlaczego?

 

Kiedy dorabianie do emerytury nie powoduje zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia? Przede wszystkim limit zarobków na emeryturze nie dotyczy osób, które osiągnęły wiek emerytalny. W Polsce wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. O zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia nie muszą martwić się też osoby, które mają prawo do emerytury częściowej (a także pobierający rentę inwalidy wojskowego – szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy na stronie ZUS).

 

Limit obowiązuje emerytów, którzy uzyskują przychody m.in.:
• z pracy na podstawie stosunku pracy;
• z pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie;
• z pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie;
• z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub z współpracy przy tej umowie;
• z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu;
• z pracy nakładczej;
• z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych;
• ze stypendium sportowego;
• ze sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora;
• z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej;
• ze służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.);
• z działalności wykonywanej za granicą;
• z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;
• z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
• ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego;
• z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

 

Zawieszenie emerytury: limit zarobków

 

Emerytura nie jest zawieszana, jeśli wysokość przychodów nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku, gdy emeryt uzyska przychód rzędu 70%-130% przeciętnej płacy, wówczas świadczenie zostaje zmniejszone.


Natomiast w przypadku, gdy zarobki emeryta są wyższe niż 130% przeciętnej płacy, ZUS wstrzymuje świadczenie.

Przeciętne wynagrodzenie jest ogłaszane co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W III kwartale 2019 r. (najnowszy komunikat, tj. z 13 listopada 2019 r.) wynosi ono 4931,59 zł.

 

Jakie są zatem limity, których nie można przekroczyć? Jak podaje ZUS:
• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 grudnia 2019 r. wynosi 3452,20 zł.
• 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 grudnia 2019 r. wynosi 6411,10 zł.

Warto również pamiętać, że ZUS może obniżyć świadczenie tylko do kwoty maksymalnego zmniejszenia, ulegającej waloryzacji.

 

Od 1 marca 2019 r. wynosi ona:
• 599,04 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
• 449,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
• 509,22 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

 

Czy zawieszenie emerytury jest korzystne?

 

Przypomnijmy, że ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury (a także renty) osobom, które osiągnęły przychód powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia.

 

Zawieszana jest też emerytura osób, które kontynuują pracę u tego samego pracodawcy już po osiągnięciu wieku emerytalnego, niezależnie od wysokości uzyskiwanych przychodów. By uzyskać prawo do świadczenia emerytalnego, senior musi rozwiązać stosunek pracy.

 

Dlaczego mimo to część osób decyduje się na dalsze zatrudnienie? Praca dla emeryta stanowi nie tylko sposób na pozostanie aktywnym członkiem społeczeństwa i spełnianie się w zawodzie, ale też może być korzystna z uwagi na wysokość przyszłego świadczenia. O tym, ile dostaniemy na emeryturze, decyduje bowiem między innymi wysokość zarobków oraz czas, przez który odprowadzamy składki.

 

Przeczytaj także: