Wybrana kategoria

Zintegrowany System Kwalifikacji: co to jest?

2021-03-29

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w obliczu tego, jak dynamicznie zachodzą zmiany na rynku pracy, daje szansę na znalezienie zatrudnienia na satysfakcjonujących warunkach. Coraz więcej osób decyduje się też na migracje zarobkowe, m.in. do innych krajów w UE. Warto wiedzieć, czy zdobyte w Polsce kwalifikacje, uprawnienia będą tak samo cenne za granicą. Czy wybrane szkolenia i kursy zawodowe przydadzą się w zdobyciu pracy? Zintegrowany System Kwalifikacji to narzędzie, które znacznie ułatwia weryfikację kwalifikacji i umożliwia ich formalne potwierdzenie.


Zintegrowany System Kwalifikacji: na czym polega?

 

Zintegrowany System Kwalifikacji to zbiór kwalifikacji – uporządkowanych i opisanych w jednym miejscu – w publicznej bazie danych, Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Narzędzie zostało wprowadzone Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Określa ono standardy potwierdzania kwalifikacji, co daje gwarancję jakości wydawanych w ramach systemu certyfikatów. Do klasyfikowania kwalifikacji służy Polska Rama Kwalifikacji.

 

Zintegrowany System Kwalifikacji: funkcje

 

Zintegrowany System Kwalifikacji ma wiele zastosowań. Pozwala porównywać i oceniać przydatność dyplomów czy certyfikatów z perspektywy pracownika i pracodawcy.

 

Pracownik za pomocą ZSK może uzyskać formalne potwierdzenie umiejętności i wiedzy, także tej, którą zdobył, ucząc się samodzielnie. Każdy ma dostęp do zbioru kwalifikacji i ich opisu.

 

Zintegrowany system kwalifikacji: dla kogo?

 

Z systemu kwalifikacji mogą korzystać zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Ci pierwsi znajdą w nim bowiem informacje przydatne przy wyborze uczelni, szkoły lub kursów na początku drogi zawodowej albo przy zmianie branży. Kandydat do pracy będzie też mógł w łatwiejszy sposób zaprezentować swoje kwalifikacje polskiemu i zagranicznemu pracodawcy.

Przedsiębiorcy z kolei dzięki systemowi mogą ograniczyć liczbę błędów w procesie rekrutacji, zidentyfikować, czy wykształcenie, kwalifikacja w zawodzie kandydata są przydatne w ich firmie. Wiedza na ten temat pomoże także planować rozwój zawodowy kadry, wykazać, że zatrudnieni pracownicy są profesjonalni w swojej dziedzinie.

 

Jak skorzystać z programu?

 

Dane o kwalifikacjach w ZSK są powszechnie dostępne, a skorzystanie z rejestru jest darmowe. Każdy zatem ma dostęp do bazy kwalifikacji zawodowych.

 

Jak zostało wspomniane, system służy także do potwierdzania zdobytych kompetencji w sposób formalny. Jeśli np. potrzebujemy dowodu, że opanowaliśmy jakiś zakres wiedzy czy umiejętności, nie musimy zapisywać się na kurs, tylko po to, by otrzymać stosowny dyplom. Wystarczy, że zdobędziemy certyfikat z logo Polskiej Ramy Kwalifikacji. Proces sprawdzania, czy osoba ubiegająca się o certyfikat spełnia wymagania, nazywa się walidacją. Walidację przeprowadzają Instytucje Certyfikujące, których wykaz znajdziemy na stronie programu kwalifikacje.gov.pl.

 

Przeczytaj także: