Wybrana kategoria

Zjawisko szklanego sufitu w Polsce – co to jest i na czym polega?

2019-11-08

Szklany sufit – co to znaczy, definicja

 

Szklany sufit definiuje się jako niewidzialną barierę, którą napotykają kobiety chcące awansować – na wysokie stanowiska w polityce, biznesie czy na kierownicze funkcje. Nie chodzi o barierę w zdobywaniu edukacji, by rozwijać się w konkretnym zawodzie ani o brak odpowiednich kompetencji. Zjawisko szklanego sufitu omawiane jest w kontekście równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

 

Dlaczego w ogóle istnieje taki problem - przy przydzielaniu obowiązków, wydzielaniu premii i awansów czy ustalaniu wysokości wynagrodzeń. Mimo że podejmuje się kroki w zakresie likwidowania dyskryminacji płciowej, to jednak nadal sytuacja kobiet na rynku pracy jest gorsza niż mężczyzn. Posiadając podobne wykształcenie i kwalifikacje, panie zarabiają mniej, stanowią także mniejszość na stanowiskach kierowniczych.

 

Szklany sufit – bariery i ograniczenia

 

Przyczyny są różne. Wiele osób nadal myśli stereotypowo o roli kobiety i mężczyzny w społeczeństwie. Uważa że panie powinny przede wszystkim troszczyć się o ognisko domowe, natomiast panowie mają za zadanie zapewnić im do tego odpowiednie środki finansowe. Kobiety traktuje się też często jako te bardziej uległe, unikające konfrontacji, niepotrafiące walczyć o swoje – wskazuje się więc na brak cech koniecznych do piastowania ważnych stanowisk.

 

W związku z tym, że najważniejsze stanowiska obsadzane są przez mężczyzn, same kobiety często nie mają wystarczająco dobrze rozbudowanej sieci kontaktów, by móc rozwijać się w branży. Muszą wchodzić do męskiego świata, często jako prekursorki w niektórych środowiskach i właśnie tam bardzo łatwo jest natrafić na szklany sufit. W odpowiedzi na ten problem powstaje wiele organizacji, prowadzonych przez kobiety i dla kobiet, w celu wyrównania szans – w tym szans na rozwój kariery.

 

Powoli zaczynamy zdawać sobie sprawę, jak bardzo różni się sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy i to zmieniać. Państwa podejmują walkę z dyskryminacją ze względu na płeć. Podobnie dzieje się na uczelniach czy w korporacjach, które dostrzegają wielki potencjał kobiet. Znane są już kampanie typu „kobiety do IT”, „dziewczyny na politechniki”.

 

Szklany sufit – statystyki

 

Jak wygląda szklany sufit w Polsce? Jakie są rzeczywiste różnice między sytuacją kobiet i mężczyzn na rynku pracy?

 

W dokumencie „Udział kobiet w życiu publicznym – Polska na tle innych krajów” sejmowego Biura analiz, dokumentacji i korespondencji z 2019 roku przedstawiono kilka ważnych zestawień na ten temat, w postaci wykresów, np.:
- prezentujący udział kobiet wśród posłów w wybranych państwach (stan na 1 lipca 2019r.). W Polsce wyniósł on 29,13 %. Najwyższą wartość osiągnięto w Hiszpanii (47,43%) a najniższą w Japonii 10,15%.
- w analogicznym wykresie prezentującym udział kobiet wśród senatorów, dla Polski wynik wyniósł 14%, w Australii było to 48,68% a najniższa wartość dla Słowenii sięgnęła tylko 10%.
- kolejny wykres, prezentujący udział kobiet w radach nadzorczych i na stanowiskach kierowniczych w największych wpływowych przedsiębiorstwach w 2015 r. pokazał, że w Polsce było to zaledwie 17,5% największą wartość wśród zestawianych państw osiągnęła Belgia (34,8%), a najniższą Portugalia (8,7%). Średnia dla Unii Europejskiej (28 państw) to 24,2%.

 

Z pewnością podejmując systematyczne i dobrze przemyślane działania, da się rozbić szklany sufit blokujący kobiety w rozwoju zawodowym. Jednak by tak się stało, ważna jest zmiana mentalności, otwartość na dialog i gotowość do wdrażania ustalanych zaleceń.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj