Wybrana kategoria

Praca dla każdego — kariera zawodowa w sieciach handlowych

2019-10-21

Nie ma drugiej tak egalitarnej pod względem zatrudnienia branży, jak sieci handlowe. W ich strukturach pracę znajdują osoby o różnym poziomie wykształcenia, doświadczenia i w różnym wieku.

Karierę w sieciach handlowych można zacząć niezależnie od daty urodzenia i tego, jaką szkołę się ukończyło. Pracę znajdzie tu zarówno osoba planująca zbudować solidną karierę, jak i ktoś, kto jedynie chce dorobić do stypendium czy emerytury. Osoba z bogatym, wieloletnim doświadczeniem i zupełny świeżaczek, który jeszcze nigdy nie pracował. W sieciach można również się przebranżowić i zacząć robić to, o czym się od dawna marzyło: na przykład zostać cukiernikiem.

 

Praca, praktyki i programy stażowe dla studentów i absolwentów


Staże dla absolwentów i studentów oferuje w zasadzie każda sieć handlowa. Część z nich realizuje programy jedynie w okresie wakacyjnym, a część przez cały okres. Staże trwają od 3 do 6 miesięcy. W większości przypadków są to staże płatne.

U nas płatny Staż Managerski jest skierowany do studentów lub absolwentów, którzy są dyspozycyjni 40 godzin w tygodniu i są chętni do pogłębiania wiedzy w zakresie szeroko pojętego biznesu i handlu. Staż trwa 3 miesiące i kończy się stworzeniem oraz wdrożeniem swojego projektu handlowego. Najlepszym stażystom jest proponowane zatrudnienie  w Auchan na stanowisku Managera Handlowego. Jest to dobry start dla ludzi młodych, którzy chcą rozwijać swoją karierę w sieci handlowej o ugruntowanej pozycji na rynku. – opisuje Jolanta Pypkowska, Manager ds. Rekrutacji Auchan Retail Polska.

O przyjęcie na staże managerskie do sieci handlowych mogą starać się absolwenci i studenci każdego kierunku studiów. Z uwagi na to, że sieci mają doskonale zaprojektowane programy edukacyjne, potrzebne kompetencje stażyści zdobywają w trakcie pracy. Trzeba jednak być gotowym na konieczność częstych wyjazdów, mieć otwarty umysł, chęć do nauki i pasjonować się handlem. Bez tego nie połknie się sieciowego bakcyla.

Aby rozpocząć karierę w sieciach handlowych, nie trzeba zaczynać od stażu managerskiego. Można po prostu zacząć pracę w jednym ze sklepów i skorzystać z programów szkoleń, które pozwalają w przyszłości objąć inne, wyższe stanowiska. O tym, że nie są to jedynie hasła reklamowe przekonują statystyki:

 

Auchan Retail Polska inwestuje w rozwój młodych talentów. Jak to robi?


• 458 000 godzin szkoleń w roku,
• 59% osób z awansu wewnętrznego w kadrze managerskiej,
• 80% umów na czas nieokreślony;

 

Praca dla osób 50+


Sieci handlowe są otwarte na osoby po 50. roku życia. Zdaniem Jolanty Pypkowskiej z Auchan Retail Polska, takie osoby mają wiele do zaoferowania: przedstawiciele tego pokolenia są zaangażowani w swoje zadania, mają bardzo duże doświadczenie życiowe i zawodowe, którym chętnie się dzielą. Są to też osoby, dla których praca jest bardzo ważna i chcą jak najdłużej pozostać aktywne zawodowo, więc pracodawcy mogą z tego skorzystać.

Osoby 50+ znajdują zatrudnienie przede wszystkim na stanowiskach operacyjnych. W Auchan bardzo chętnie przyjmujemy osoby po 50-tce do pracy w naszych supermarketach i hipermarketach na takich stanowiskach jak: kasjer/ kasjerka; pracownik hali (na różnych działach); sprzedawca-kasjer; agent ochrony. Mamy też przygotowane programy rozwojowe dla osób z tej grupy wiekowej.

Składając CV, trzeba pamiętać o tym, że wiek i idące z nim doświadczenie życiowe też mogą być zaletą. Warto, by osoby starsze szukające pracy podkreślały swoje doświadczenie zawodowe, umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji oraz współistnienia w grupie – dodaje Pypkowska.

 

Praca dla młodzieży – początek kariery


Pierwsza praca jeszcze w czasie liceum? Z sieciami handlowymi to możliwe. Ciekawą nowością na rynku pracy jest oferta dla osób młodych, powyżej 16 roku życia. Taką ofertą dysponuje m.in. Auchan Retail Polska:
Jest to propozycja dla młodzieży, która poszukuje sezonowej pracy z dopasowanymi godzinami pracy do swoich potrzeb i zajęć. Oferta pracy skierowana do osób bez doświadczenia, gdyż wszystkiego uczymy, oferując szkolenia zawodowe.

Inne opcje to współpraca sieci ze szkołami branżowymi.

Auchan Retail Polska rozwija system patronackich klas zawodowych w całej Polsce. Współpraca ze szkołami branżowymi pozwoliła przygotować program nauczania oparty na praktycznym doświadczeniu, połączony ze stypendiami dla każdego ucznia w klasie  i zapewnieniem mu przyszłości zawodowej.  Nasz program zwiększa skuteczność kształcenia zawodowego i pomaga pozyskać młodzież do praktycznej nauki zawodów, na które jest i będzie zapotrzebowanie na rynku pracy oraz wykształcić potencjalnych młodych pracowników, którzy trwale zwiążą swoją karierę z Auchan.

W ramach 3–letniej współpracy uczy się 71 uczniów w 11 sklepach. Rozwijają się w zawodach sprzedawca, piekarz i cukiernik.

 

Praca w sieciach dla osób niepełnosprawnych


Współczynnik aktywności zawodowej w grupie osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, w 2018 roku wynosił zaledwie 30,2%*. Sieci handlowe to jedna z tych branż, które mocniej otwierają się na pracowników z niepełnosprawnościami.

W Auchan Retail Polska znajdują zatrudnienie osoby zarówno z niepełnosprawnościami fizycznymi, jak i intelektualnymi. W ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych od tego roku ARP objęło patronatem uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Piasecznie, którzy podejmą naukę w zawodzie cukiernika.

 

Formy zatrudnienia w sieciach handlowych


W sieciach handlowych stosuje się wszelkie formy zatrudnienia. Konieczność dopasowania się do zmieniających warunków rynkowych oraz różnych potrzeb tak szerokiej i zróżnicowanej grupy pracowników sprawiają, że sieci handlowe muszą być gotowe i otwarte na każdą ewentualność. W ofertach pracy sieci handlowych znaleźć można nie tylko pracę stałą, ale też płatne staże, pracę na część etatu lub oferty sezonowe.

Duże sieci handlowe najczęściej stosują standardowe rozwiązania w formie umowy o pracę. W ten sposób zatrudnionych jest przeważająca większość pracowników centrali oraz duża część pracowników sklepów. Sieci handlowe stosują też elastyczne formy zatrudnienia, które ułatwiają zatrudnianie w niepełnym wymiarze godzin i dopasowywanie zapotrzebowania na pracowników (np. umowy cywilnoprawne, pracę tymczasową, outsourcing).

Pracownik sieci może w dużej mierze dopasować wymiar pracy do swoich potrzeb i, jeśli nie może pracować w pełnym wymiarze godzin, może wybrać elastyczne godziny pracy.

 

 

auchan-oferty-pracy-pracapl

 

Poszukiwane stanowiska pracy w sieciach handlowych


Wbrew przewidywaniom, jakie niósł ze sobą zakaz handlu w niedzielę, większość sieci handlowych ma w swoich strukturach wiele ofert pracy na różnych szczeblach stanowisk. Rekrutacja pracowników zarówno do sklepów jak i centrali trwa cały czas.

Najpopularniejszym stanowiskiem, na które jest największe zapotrzebowanie to Sprzedawca / Kasjer. Na tym stanowisku można pracować w każdym wieku, niezależnie od poziomu doświadczenia. Każda z sieci oferuje pełne przeszkolenie i zaprasza osoby również bez doświadczenia. Warunkiem są chęci do pracy, kultura osobista, otwartość i uprzejmość.

Na stanowisku Pracownika Hali / Marketu poszukuje się osób dokładnych, zaangażowanych i otwartych na potrzeby klientów. Tu również pracę znajdą osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego.

W obszarze sklepów pojawia się też wiele ofert dla agentów ochrony oraz pracowników z bardziej specjalistycznymi umiejętnościami – np. piekarz, rzeźnik, cukiernik. Co ciekawe, choć wykształcenie i doświadczenie kierunkowe są mile widziane, to starać się o pracę w działach produkcji mogą również osoby, które nie mają jeszcze kompetencji w tym zakresie. W takich sytuacjach albo przechodzi się specjalne przeszkolenie albo zaczyna prace na stanowisku pracownika hali lub kasjera, by później, w ramach programów rozwojowych, zmienić zawód.  

Nabory na płatne programy managerskie dla studentów i absolwentów realizowane są z reguły przez cały rok. Korzystać mogą z nich osoby, które są dyspozycyjne w pełnym etacie przez kilka miesięcy.

W centralach firmy pojawiają się oferty pracy dla osób ze specjalistycznym doświadczeniem. Sieci handlowe to przecież nie tylko sklepy, ale również cała struktura organizacyjna – dział zakupów, logistyki, finansów, HR, IT, PR, CSR, rozwoju. Jedną z cech charakterystycznych dla sieci handlowych jest promocja własnych pracowników. Oznacza to inwestowanie w rozwój pracowników już zatrudnionych, by w przyszłości można było zbudować z nich kadrę specjalistyczną. Pracownicy zainteresowani rozwojem w strukturach firmy muszą pamiętać jednak o tym, że często przejście ze sklepu do centrali będzie wiązało się z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania.

 

 


Jakie perspektywy rozwoju niesie ze sobą praca w sieciach handlowych?


W zasadzie dla każdej sieci handlowej rozwój zawodowy pracowników jest bardzo ważny. Najefektywniej rekrutuje się wewnętrznie, a jeśli pracownik wie, że jego kariera zawodowa może rozwinąć się w ramach firmy, w której pracuje, będzie bardziej zaangażowany w swoją pracę. Stąd wiele programów rozwojowych skierowanych do różnych grup pracowników, które pozwalają im nabyć nowe umiejętności zawodowe i przygotować się do objęcia nowych stanowisk.

 

Ścieżka kariery dla osób 50+


Choć uważa się, że w sieciach rozwijać mogą się przede wszystkim młodzi ludzie, to sieci handlowe coraz częściej dostrzegają potencjał osób starszych.

Dla osób 50+, tak jak dla wszystkich współpracowników mamy w Auchan Retail Polska odpowiednie programy managerskie i szkoleniowe. Osoby te mogą rozwijać się w firmie poprzez uczenie się nowych zawodów. Istnieje możliwość przebranżowienia się w ramach danego sklepu. Pracownicy 50+ z dłuższym stażem mogą również rozwijać się poprzez misje zawodowe, np. mogą być Opiekunami nowozatrudnionych pracowników lub Trenerami zawodu. – wyjaśnia Jolanta Pypkowska.

 

Podsumowanie


Sieci handlowe to doskonały wybór ścieżki kariery pod wieloma względami:
• Branża jest bardzo przyszłościowa. Rynek sprzedaży detalicznej stale rośnie. Światowym trendem jest kumulacja powierzchni handlowych. To zaś sprawia, że zatrudnienie w sieciach będzie się utrzymywać;
• Sieci są otwarte na pracowników z różnym poziomem doświadczenia i wykształcenia. Każdy znajdzie tu coś dla siebie;
• Doskonale skrojone ścieżki kariery i duża ilość programów szkoleniowych pozwala na efektywne zarządzanie własna kariera i to niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju znajduje się pracownik;
• Duża ilość placówek i form zatrudnienia pozwala zachować mobilność i elastyczność. Pracownik sieci nie musi obawiać się tego, że jeśli będzie chciał zmniejszyć wymiar pracy czy przeprowadzić się do innego miasta, straci pracę;
• Wynagrodzenie w sieciach handlowych stale rośnie, a coraz częstszą normą są stałe umowy o prace na czas nieokreślony. To daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa;
• Mając zaplecze dużej organizacji, sieci mogą oferować ponadprzeciętne benefity, z których korzystają pracownicy.

Czy warto złożyć CV do sieci handlowych? Zdecydowanie TAK!

* GUS, IV kwartał 2018


Przeczytaj także: