Jak stworzyć dobry biznesplan? 2010-09-15

Nie musisz wiedzieć kim był Hugo Koch ani nic o znaczeniu Enigmy dla całego przebiegu wojny. Jeśli myślisz o założeniu firmy potrzebujesz dobrego pomysłu, który może mieć znaczenie dla społeczeństwa. Jedynym podobieństwem do wynalazcy Enigmy musi być użyteczność zaproponowanej przez nas usługi/produktu. Ta kwestia będzie przez konsumentów dokładnie sprawdzona i również powinna być dla nas cenną informacją: Czego klienci najbardziej potrzebują.

My sami z kolei potrzebujemy dobrego biznesplanu, który będzie naszym kapitałem początkowym. Od niego bowiem zależy jak pokierujemy rozwojem swojej firmy. To jakie zyski będzie przedsiębiorstwo generowało.

Jeśli projekt naszej firmy zrealizuje któryś z priorytetów Unii Europejskiej, możemy liczyć na nie małe dofinansowanie. Współ finansowane dziedziny przez UE to:

    * badania i rozwój nowoczesnej technologii,
    * infrastruktura strefy Biznes + Rozwój (na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej nauki),
    * kapitał dla innowacji,
    * inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
    * dyfuzja innowacji (pomoc we współpracy przedsiębiorstw ze sobą, nagromadzenie kapitału-naukowego),
    * polska gospodarka na rynku międzynarodowym
    * oraz budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego.


Potrzebujemy dobrej analizy rynku, w obrębie którego będziemy się poruszać. Informacje najważniejsze jak konkurencja oraz zapotrzebowanie na usługi będą stanowić dla nas priorytet w naszym biznesplanie. Część potrzebnych danych możemy zebrać samodzielnie. Wyszukać podmioty gospodarcze podobne profilem do naszego. A także- o czym jeszcze nie wszyscy wiedzą, zbadać kanały komunikacyjne.

Pierwszą rzeczą, którą będziemy musieli zrobić z chwilą założenia firmy, to poinformowanie o naszym istnieniu na rynku. Ważne jest by wcześniej zbadać lub dowiedzieć się, z jakiego źródła czerpią informacje nasi potencjalni klienci. I jak najlepiej do nich dotrzeć. Może to być lokalna gazeta, czasopismo branżowe lub w zależności od specyfiki branży- popularyzowanie wiedzy o działalności w charakterystyczny dla dziedziny sposób. Oprócz poinformowania o istnieniu na rynku, potrzebować będziemy źródeł lub źródła, które sukcesywnie będą budowały wizerunek naszej firmy. Miejsce to musi być łatwo dostępne. Ma to być medium, do którego klient zawsze będzie mógł bez problemu sięgnąć. W ostatnich latach, coraz więcej firm robi to za pomocą strony internetowej. Ona służy za źródło informacji o produktach oferowanych przez firmę, promocjach oraz dostarcza maksimum potrzebnych danych naszemu klientowi.

Finansowanie przedsięwzięcia w pierwszych miesiącach istnienia. To druga po dobrym pomyśle sprawa, którą bardzo dokładnie powinniśmy zbadać. Powód, dla którego bezrobocie w Polsce nadal jest wysokie to właśnie m.in. wysokie koszty pracy oraz okresowo niska stopa wzrostu gospodarczego. Oznacza to tyle, że przedsiębiorcy muszą się liczyć z brakiem doraźnych bodźców poprawy gospodarczej w przeciągu jednego kwartału. Wzrost jest zauważalny dopiero w skali roku. W związku z tym, przedsiębiorca oprócz problemów z rosnącymi kosztami pracy i brakiem wykwalifikowanych osób do pracy, borykać się musi z długofalowym planowaniem wydatków.

Jeśli zrobimy dobry plan inwestycyjny, zmieścimy się w którejś z dziedzin wspieranych przez Unię Europejską, możemy zgłosić nasz projekt do otrzymania dotacji. Nie włożymy w to wiele więcej pracy, natomiast może udać się nam zyskać istotne źródło finansowania. Projekty takie składane są w Urzędzie Wojewódzkim. A wszystkie potrzebne dokumenty zawsze powinny być dostępne do pobrania na stronie internetowej.

Dobry Biznesplan to 50% naszego powodzenia. Drugie 50% to nasz pomysł. Na całość składa się więc dobry pomysł oraz jego realizacja. Dlatego by obie te rzeczy złożyły się na nasz sukces, potrzebujemy dobrego zorganizowania wszystkich informacji. Jest to tym bardziej potrzebne, że początkujący przedsiębiorca ogranicza ilość wydatków. Jest więc sobie sekretarką, dyrektorem oraz marketingiem.

Co zrobić by nie pogubić się w tych wszystkich funkcjach już na samym początku?

Przede wszystkim, musimy doskonale zorganizować i przemyśleć każde nasze posunięcie.

Stworzyć bardzo wyraźny i dokładny biznesplan, który pozwoli trzymać nam rękę na pulsie.

Po opracowaniu pomysłu, musimy poznać słabe i mocne strony. One muszą uświadomić nam prawdopodobieństwo (nie) powodzenia. Jeśli będziemy mieli świadomość szansy niepowodzenia naszego przedsięwzięcia, to będziemy w stanie nanieść poprawkę redukującą to ryzyko. W miarę gromadzenia danych o możliwości założenia firmy, wybierajmy te elementy, które najłatwiej zaadoptujemy do warunków naszej spółki. To znaczy, że otwierając np. nowe przedsiębiorstwo produkcyjne, starajmy się by użyty przez nas produkt nie pociągnął za sobą zbyt dużych kosztów. Decyzja ta mogłaby obarczyć nas dodatkową pracą i formalnościami. Najlepiej uczy się na błędach. Jednak nie zawsze jest to zasada, na którą można sobie pozwolić w biznesie.

Typologia i sposób na stworzenie biznesplanu jest jeden. Zawsze punktem wyjściowym jest rodzaj przedsięwzięcia, które chcemy założyć. Biznesplan to dokument zawierający najważniejsze dane potrzebne do założenia firmy. Jednak każda potencjalna działalność to nowy twór na rynku. Dlatego napisanie takiego planu nie powinno być powielanym wzorem. Model postępowania co do zbierania informacji jest podobny. Natomiast musimy uwzględnić całkiem inne czynniki składające się na nasz biznes. Różny zatem będzie sposób postępowania w przypadku otwierania nowej kawiarni. A różny w stosunku do sektoru usług.

Tworzenie dobrego biznesplanu nie jest łatwe. Natomiast jest to wysiłek, który warto podjąć. By w przyszłości zaowocowało to dobrze rozwijającą się firmą. A ponieważ łatwiej uczyć się na cudzych błędach - już niebawem portal praca.pl opublikuje model biznesplanu, który będzie mógł służyć adeptowi biznesu za matrycę. By jednak był on przydatny i rzetelny, warto wiedzieć, że indywidualne zmiany musimy sami wprowadzić.

 

 

03.01.2007 - Zespół Praca.pl

Przeczytaj także:

Skomentuj