Staż wakacyjny – korzyści, list motywacyjny, zarobki

2019-10-01

Wakacyjny staż – korzyści dla studentów

 

Czas wakacji to dla studentów i absolwentów szansa na podjęcie pracy i tym samym zdobycie doświadczenia przydatnego w dalszej karierze. Obecnie wiele firm proponuje młodym ludziom staże lub praktyki, które pozwolą wzmocnić wyniesioną z uczelni wiedzę. Ofert można szukać w różnych branżach m.in. handlu, bankowości czy budownictwie.

 

Część pracodawców samodzielnie organizuje wakacyjny staż dla zainteresowanych. Istnieją również niezależne programy zrzeszające firmy, które oferują płatne miejsca stażowe w swoich jednostkach. Wiele przedsiębiorstw wskazuje na szansę, iż najlepszym pracownikom zostaną złożone propozycje dalszej współpracy. Studenci mogą również samodzielnie aplikować do organizacji, które wcale nie zakładały zatrudniania stażystów. Należy tylko odpowiednio umotywować taki krok i sformułować właściwe dokumenty rekrutacyjne.


Dlaczego w ogóle podejmować się stażu? Obecnie na rynku pracy ciężko jest znaleźć oferty, które nie wymagają od kandydatów doświadczenia. Jeśli już takie ogłoszenia się pojawiają, to przyszłego pracownika czeka okres szkoleń, często związany z mniejszą pensją. Staż wakacyjny, między kolejnymi latami studiów, może zdecydowanie przyspieszyć cały proces wstępowania na obraną ścieżkę zawodową.

 

Wakacyjny staż – list motywacyjny

 

Staż na wakacje jest też ważną okazją do zmierzenia się z procesem rekrutacji. Osoba, która próbuje podjąć się zatrudnienia w firmie, powinna przecież posiadać odpowiednie umiejętności, wiedzę, dedykowane konkretnemu stanowisku. Konieczne będzie więc też przedstawienie tychże, przyszłemu pracodawcy.

 

W CV warto wpisać wszelkie dokonania na uczelni, kursy, na które się uczęszczało, dodatkowe koła zainteresowań itd. Jednak to w liście motywacyjnym kandydat ma szansę na przekonanie do siebie osoby decydującej o zatrudnieniu. Jak więc stworzyć dokument? Formalnie powinien on być oczywiście sformułowany zgodnie z wszelkimi zasadami wysyłania takiego pisma – należy umieścić zwroty grzecznościowe, oznaczenia stron, zachować format A4.

 

Co umieścić w treści? Warto skupić się na kompetencjach miękkich oraz umiejętnościach zdobytych podczas nauki. Zdolności organizacyjne, praca pod presją czasu, lekkie pióro itd. mogą przykuć uwagę przyszłego pracodawcy bardziej niż doświadczenie. Również zainteresowania studenta odgrywają ważną rolę – jeśli np. uczy się nowego języka programowania, dopiero wprowadzanego na rynek, może być dla przedsiębiorstwa cennym pracownikiem.

 

Dobrze jest też zaznaczyć, w jakich obszarach działalności firmy wymieniane kompetencje się przydadzą. Kandydaci mogą również wskazać, czego chcą się nauczyć podczas wakacyjnego stażu, jakie mają cele. Jak podkreślają pracodawcy, liczy się przede wszystkim zaangażowanie i chęć rozwoju kandydatów.

 

Wakacyjny staż – zarobki

 

Co ważne, często firmy oferują stażystom wynagrodzenie. Można skorzystać z programów gwarantujących minimalną pensję. Jeśli kandydat aplikuje do branży, w której brakuje personelu, a posiada odpowiednie umiejętności, jego pensja często jest zbliżona do wynagrodzenia pełnoetatowego pracownika.


Wakacyjne staże studenckie nie są więc wyłącznie okazją do wykorzystania w praktyce zdobytej na uczelni wiedzy czy umiejętności. To często możliwość pierwszego zarobku, gromadzenia oszczędności i umiejętnego dysponowania nimi.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj