Stażyści – prawa, obowiązki, warunki stażu, czas pracy, urlop

2019-02-14

Prawa stażysty


W większości przypadków o staż ubiegają się młode, studiujące osoby, które chcą zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. Dzięki temu ich CV będzie stawało się coraz bardziej atrakcyjne dla późniejszych pracodawców. Jednak nie tylko młodzież może brać udział w stażach zawodowych. Biura pośrednictwa pracy organizują praktyki dla starszych osób, które już od dłuższego czasu poszukują zatrudnienia.
Stażyści i stażystki, niezależnie od wieku, powinni pamiętać o tym, że mają pewne przywileje.
Przede wszystkim pracodawcy nie mogą zapominać, że praktykanci mają prawo do równego traktowania na zasadach zawartych w Kodeksie pracy.

Stażysta przede wszystkim powinien otrzymywać wynagrodzenie. Urząd pracy wypłaca tak zwane stypendium, które wynosi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Oprócz tego praktykanci podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu. Nie należy się natomiast w takim przypadku ubezpieczenie chorobowe oraz macierzyńskie.

 

Obowiązki stażysty


Stażysta z urzędu pracy, jest zobowiązany do prowadzenia sprawozdania z jego przebiegu. Należy je złożyć w ciągu 7 dni od momentu zakończenia stażu w powiatowym urzędzie pracy. Trzeba jeszcze pamiętać o comiesięcznym przedstawianiu listy obecności w biurze pośrednictwa pracy. Praktykant musi sumiennie wykonywać swoje zadania oraz stosować się do poleceń przełożonego, organizatora bądź opiekuna. Obowiązki te powinny być określone w umowie.

W przypadku osób, które same ubiegały się o staż w danej firmie, należy pamiętać, że tak samo jak każdy inny pracownik, są oni zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków. Warto przyłożyć się do swoich zadań, ponieważ czasem istnieje możliwość późniejszego zatrudnienia, dlatego stażyści chcą się pokazać z jak najlepszej strony.

 

Warunki stażu


Istnieją pewne warunki zatrudnienia stażystów z urzędu pracy. Przede wszystkim trzeba mieć status osoby bezrobotnej.

Stażystami mogą też być także:

    • kobiety wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka,
    • osoby długotrwale bezrobotne,
    • osoby, które samotnie wychowują dziecko,
    • niepełnosprawni,
    • którym kończy się kontrakt socjalny,
    • byli więźniowie.

Staż pracy może trwać od 3 do 12 miesięcy. Jeżeli podpisaliśmy umowę na 3 miesiące, to może ona zostać przedłużona do 12, ale tylko wtedy, jeżeli będzie przy tym zachowana ciągłość zatrudnienia.
Warto także pamiętać, że stażysta może być zatrudniony u tego samego pracodawcy na danym stanowisku tylko raz. Osoby, które były bez pracy, a odbywają staż, dalej posiadają status bezrobotnego. Pod żadnym pozorem nie można w tym czasie wykonywać innych zadań zarobkowych, ponieważ wtedy traci się status osoby bezrobotnej, a co za tym idzie staż zostaje przerwany.  

Po zakończonym stażu pracodawca musi napisać opinię o praktykancie, natomiast urząd pracy na tej podstawie wydaje świadectwo stażu. Okres, w którym pobierane jest wyżej wymienione stypendium, jest wliczany do wysługi lat (będzie to potrzebne później np. do wyliczania urlopu).

Jak wygląda natomiast kwestia L4 w tym czasie? Nie ma żadnego problemu z tym, żeby udać się na tak zwane chorobowe w tym czasie. Trzeba jednak pamiętać, że długotrwałe przebywanie na zwolnieniu lekarskim na stażu, może doprowadzić do anulowania praktyk.

 

Czas pracy stażysty


Przede wszystkim prawa stażysty określają ilość przepracowanych godzin w tygodniu. Czas pracy takiej osoby nie może przekraczać 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin tygodniowo. W przypadku niepełnosprawnego stażysty, który ma znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, będzie to wyglądało trochę inaczej. W takich sytuacjach czas pracy nie może przekraczać 7 godzin dziennie, co w sumie daje 35 na tydzień.
Dni wolne od stażu to niedziela oraz święta. Nie ma także możliwości pracy w godzinach nocnych oraz w czasie nadliczbowym.

 

Urlop stażysty


Bezrobotni, którzy odbywają praktyki z urzędu pracy, mają takie same prawa do urlopu, jak reszta pracowników. Oznacza to, że mogą oni skorzystać z 35 godzin odpoczynku w każdym tygodniu oraz 11 godzin odpoczynku na dobę. Natomiast trzeba tutaj podkreślić, że stażyści nie mają prawa do urlopu wypoczynkowego w takim wymiarze, jaki przysługuje osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Wakacje praktykanta wyglądają następująco: 2 dni wolne za każde 30 dni przepracowanego stażu.

Przeczytaj także:

Skomentuj