Studenci aktywni na rynku pracy

2016-04-25

Studenci starają się szybko zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe, by zwiększyć swoje szanse na dobre stanowisko po uzyskaniu dyplomu. Aż 88 proc. z nich jeszcze w trakcie nauki podejmowało lub aktualnie podejmuje pracę.

 

Takie wnioski płyną z opublikowanego w ostatnich tygodniach badania „Start na rynku Pracy 2016” przygotowanego przez Parlament Studentów RP i Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. 29 proc. studentów miało możliwość podjęcia stałego lub przynajmniej dorywczego zatrudnienia w branży związanej z kierunkiem studiów, natomiast pozostałe 59 proc. pracowało w innym zawodzie.

 

Dodatkowo, 57 proc. studentów odbyło już staże obowiązkowe, a 39 proc. decydowało się na taki krok z własnej inicjatywy. Największą popularnością cieszyły się staże trwające od 3 do 6 miesięcy. Większość (53 proc.) nie ma jednoznacznej opinii, czy spełniają one swoją rolę i właściwie przygotowują do wejścia na rynek pracy.

 

Praca w zawodzie ma dla młodych ludzi duże znaczenie, bowiem ponad ¾ (76 proc.) studentów wiąże swoją zawodową przyszłość ze swoim kierunkiem studiów. Po zakończeniu nauki najczęściej planują podjąć pracę w dużych firmach lub na własny rachunek.

 

Nie mają też wygórowanych oczekiwań finansowych. Najczęściej oczekują pierwszej pensji w wysokości 2000-2499 zł na rękę. Na stażach chcą z kolei zarabiać powyżej 1000 zł.

 

Co pomaga, co przeszkadza?

 

Wejście na rynek pracy jest cały czas dla młodego człowieka dużym wyzwaniem. Studenci muszą pokonywać bariery stojące na drodze do kariery zawodowej. Największą z nich stanowi brak odpowiedniego doświadczenia. Wskazało ją 74 proc. studentów, a dla niemal połowy (48 proc.) jest to największy problem u progu kariery.

 

Inne wskazane trudności to m.in. zbyt duże wymogi stawiane przez pracodawców, niedostateczna liczba oferowanych staży, kiepski profil wykształcenia, brak odpowiedniej wiedzy na temat realiów rynku oraz przepisy prawa.

 

Z kolei znalezienie pracy w największym stopniu ułatwiają posiadane znajomości (71 proc.) oraz nabyte jeszcze w trakcie nauki doświadczenie w postaci m.in. praktyk, staży czy zrealizowanych projektów (65 proc.). Nie bez znaczenia pozostaje też renoma ukończonej uczelni, co na rynku pracy ma większe znaczenie niż prowadzone przez nią szkolenia czy biura karier.

Przeczytaj także:

Skomentuj