Wybrana kategoria

Studenci aktywni na rynku pracy

2019-10-11

Studenci i absolwenci na rynku pracy

 

Studenci starają się szybko zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe, by zwiększyć swoje szanse na dobre stanowisko po uzyskaniu dyplomu. Wielu z nich jeszcze w trakcie nauki podejmuje pracę.

 

Wejście na rynek pracy jest dla młodego człowieka dużym wyzwaniem. Absolwenci muszą pokonywać bariery stojące na drodze do kariery zawodowej. Największą z nich stanowi brak odpowiedniego doświadczenia. Znając te prognozy wielu studentów równolegle z nauką stara się podjąć zatrudnienia w firmach związanych z wybraną przez nich branżą. Praca w zawodzie ma dla młodych ludzi duże znaczenie. Po zakończeniu nauki zdecydowanie łatwiej będzie im podjąć pracę w dużych firmach lub działać na własny rachunek.

 

Studenci na rynku pracy – co przeszkadza

 

Inne trudności, jakie spotyka student na rynku pracy, to m.in. brak odpowiedniej wiedzy na temat realiów tego rynku. Dlatego warto śledzić wszelkie raporty i badania związane z zatrudnieniem w Polsce. Barometr Zawodów to narzędzie wskazujące prognozy na zawody deficytowe oraz nadwyżkowe w kraju i poszczególnych województwach. Znając trendy można spróbować modyfikować swoją ścieżkę kariery w taki sposób, by odpowiedzieć panującemu zapotrzebowaniu.

 

Innym ważnym narzędziem, z którego mogą korzystać przyszli studenci jest system ELA. Gromadzi on informacje na temat ekonomicznych losów absolwentów (stąd też wywodzi się nazwa programu). Wiedząc, jak kształtują się zarobki zaraz po ukończeniu edukacji, ile średnio trwa poszukiwanie pierwszej pracy, przyszli studenci mają szansę bardziej świadomie zmierzyć się z rynkiem pracy.

 

Studenci na rynku pracy – co pomaga

 

Z kolei znalezienie pracy ułatwiają nabyte jeszcze w trakcie nauki doświadczenie w postaci m.in. praktyk, staży czy zrealizowanych projektów oraz posiadane znajomości (często zapoczątkowane właśnie w związku z powyższymi aktywnościami). Nie bez znaczenia pozostaje też renoma ukończonej uczelni.

 

Wiele mówi się też o roli wolontariatu jako ważnego punktu w Curriculum Vitae absolwentów. Mimo że z reguły nie jest to płatna, lecz bezinteresowna forma aktywności, to może przynieść studentom bardzo wiele dobrego. Przede wszystkim daje przyszłemu pracodawcy informację o tym, że dany kandydat ma odwagę angażować się w trudne projekty, jest aktywny, ambitny. Wolontariat to także okazja do nabycia i doskonalenia wszelkich kompetencji miękkich.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj