Informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym musi znaleźć się w świadectwie pracy

2017-11-27

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy gruntownie przebudowało jego wzór. Teraz pracodawca wskazuje, w jaki sposób rozwiązano stosunek pracy, podaje również informację o zwolnieniu dyscyplinarnym.


Zwolnienie bez wypowiedzenia wpisane do świadectwa pracy

 

Osoba wyrzucona z pracy dyscyplinarnie może mieć problem ze znalezieniem nowej pracy, bowiem informacja o dyscyplinarce musi być zawarta w świadectwie pracy. Zmienione rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy to nie tylko nowy wzór świadectwa, ale także pouczenie jak je wypełniać. Wynika z niego wyraźnie obowiązek wskazania, że pracownika zwolniono z pracy bez wypowiedzenia. Co więcej, należy wskazać, czy zwolnienie bez wypowiedzenia nastąpiło:

 

  • z winy pracownika (dysycplinarka),
  • czy bez jego winy,
  • czy też to pracownik rozwiązał umowę bez wypowiedzenia.

Należy również wskazać podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego będzie to art. 52 Kodeksu pracy, w pozostałych dwóch odpowiednio art. 53 i art. 55 Kodeksu pracy. 

 

Wcześniej można było pominąć informację o dyscyplinarce


Dlaczego wcześniej pracodawca nie zawsze wspominał o dyscyplinarce w świadectwie pracy? Przede wszystkim nie było takiego obowiązku wynikającego wprost z przepisów czy z pouczenia do wzoru świadectwa pracy. Zatem niektórzy pracodawcy pomijali informację o rozstaniu z pracownikiem bez wypowiedzenia z pracy  w obawie o naruszenie praw zwalnianego pracownika.


Nie wiemy też, czym kierował się resort pracy wprowadzając obowiązek wpisywania dyscyplinarki do świadectwa pracy. Nie da się ukryć, że taka informacja w świadectwie pracy mocno komplikuje, jeśli nie zamyka drogi do jakiejkolwiek innej pracy zwalnianemu pracownikowi. Rodzi się też pytanie, czy informacja o dyscyplinarce to nie za dużo w aspekcie ochrony danych osobowych. Trzeba mieć na uwadze, że na etapie przygotowywania rozporządzenia jego zapisów nie kwestionował Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Wydaje się jednak, że ujawnienie informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym zbyt mocno godzi w interes zwalnianego pracownika.

Przeczytaj także:

Skomentuj