Europejskie Służby Zatrudnienia: definicja, cel

 
Europejskie Służby Zatrudnienia: definicja, cel

Szukając pracy za granicą, warto jeszcze w Polsce zebrać jak najwięcej informacji o interesującym nas regionie, by dobrze przygotować się do wyjazdu i nie dać się zaskoczyć już na miejscu. Niezbędną pomoc możemy uzyskać dzięki sieci EURES. Co to jest i czym dokładnie zajmują się Europejskie Służby Zatrudnienia?

 

Spis treści

EURES – co to?

 

EURES, czyli z ang. European Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia to sieć współpracy, którą tworzą publiczne służby zatrudnienia, a także – na zasadzie partnerstwa – związki zawodowe i organizacje pracodawców w różnych państwach. 

 

Przypomnijmy, że publiczne służby zatrudnienia w Polsce to urzędy i instytucje odpowiedzialne za aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Działalność służb reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Zgodnie z informacją podaną na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

 

W każdym kraju UE/EFTA działania sieci EURES koordynują Krajowe Urzędy Koordynacji EURES. W Polsce funkcję Krajowego Urzędu Koordynacji pełni Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy. 

 

EURES działa od 1994 r. Podstawowym celem Europejskich Służb Zatrudnienia jest ułatwienie migracji zarobkowych między krajami. Jedno z najważniejszych praw obywateli Unii Europejskiej to bowiem swobodny przepływ pracowników. Sieć łączy poszukujących zatrudnienia z pracodawcami na europejskim rynku pracy.

 

EURES – dla kogo?

 

EURES to sieć przeznaczona dla:

 

  • osób poszukujących pracy w kraju UE/EFTA (w tym w Polsce),

  • osób szukających pracowników w kraju UE/EFTA (w tym w Polsce).

 

Osoby rozważające emigrację zarobkową mogą w sposób bezpieczny znaleźć za pośrednictwem EURES oferty pracy za granicą. Uzyskają także rzetelne i aktualne informacje na temat tego, jakie są wymogi formalne w danym kraju, jakie dokumenty trzeba będzie złożyć, by zatrudnić się legalnie itd.

 

EURES – jakie kraje obejmuje?

 

EURES obejmuje zasięgiem kraje członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię, Liechtenstein i Szwajcarię. Łącznie jest to 31 krajów na kontynencie europejskim.

 

EURES – jak korzystać?

 

Jaką pomoc można uzyskać, szukając pracy za granicą? Za pośrednictwem portali ec.europa.eu i https://eures.praca.gov.pl/ bądź kontaktując się z doradcą pracującym w organizacjach członkowskich i partnerskich Europejskich Służb Zatrudnienia, dowiemy się, jakie warunki życia i pracy oferują poszczególne kraje, jak wygląda kwestia podatków, emerytur, systemu ubezpieczeń itd. Uzyskamy także dostęp do szkoleń językowych i innych, ułatwiających integrację w danym kraju i przede wszystkim za pośrednictwem EURES możemy znaleźć legalne i sprawdzone oferty pracy za granicą.

 

Żeby korzystać z usług EURES, należy zalogować się na portalu (https://eures.ec.europa.eu/index_pl?lang=pl). W tym celu niezbędne jest utworzenie konta EU Login / EURES z dwuetapowym uwierzytelnieniem. Po utworzeniu konta rejestrujemy się jako osoba szukająca pracy albo pracodawca. 

 

Możliwe jest także przeglądanie bazy ofert pracy EURES bez logowania. Gdzie je znaleźć? Są zamieszczone w zakładce Joobseekers na stronie EURES. Polacy mogą też skorzystać z łatwego pośrednictwa rządowej witryny EURES. Kliknij w ZNAJDŹ PRACĘ, np. w UE, wskaż Bazę unijną. Zostaniesz przekierowany na stronę EURES – teraz wystarczy wybrać interesujący Cię kraj i przeglądać oferty. 

 

Pamiętaj, że liczne oferty pracy za granicą znajdziesz też na praca.pl. W pasku wyszukiwania podaj nazwę kraju, w którym chcesz się zatrudnić. Warto sprawdzić także nasze informacje dotyczące np. pracy we Francji, pracy w Portugalii czy innym europejskim kraju.

 

EURES – czy usługi te są płatne?

 

Osoby szukający zatrudnienia za pośrednictwem EURES nie muszą obawiać się o żadne ukryte koszty – usługi Europejskich Służb Zatrudnienia dla bezrobotnych i szukających pracy są bowiem bezpłatne.

 

Warto jednak zwrócić uwagę, że usługi EURES dla pracodawców świadczone przez instytucje inne niż jednostki – publiczne mogą podlegać opłacie.

Więcej artykułów "Zmiana pracy"

Polecane oferty