Wybrana kategoria

Polski rynek pracy: jakie są powody zmiany pracy?

2019-10-24

Wiele wskazuje na to, że czasy, kiedy większość osób wiązała się z jedną firmą na kilkadziesiąt lat i cierpliwie budowała swoją pozycję w ramach jej struktur – minęły bezpowrotnie. Duża mobilność zawodowa ma różne przyczyny, zarówno będące efektem zmian gospodarczych, jak i dotyczące nowych wzorców społecznych i stylu życia. 

Jakie są najczęstsze powody zmiany pracy?

 

Powody zmiany stanowiska pracy – pieniądze

 

Polacy dosyć często zmieniają lub planują zmienić pracę. Najczęściej motywują ich do tego powody finansowe – większość chce po prostu więcej zarabiać.

 

Zmiana pracy dla pieniędzy ma uzasadnienie w wielu branżach, ponieważ w sektorze prywatnym panuje duża swoboda w określaniu wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach. Ponadto pensje znacznie różnicują się w zależności od lokalizacji firmy (na przykład tego, w jakim znajduje się województwie).

 

Polacy są również coraz bardziej świadomi tego, ile „powinni” zarabiać, to znaczy jaka jest średnia lub stanowiąca medianę płaca na ich stanowisku. Jeśli ich zarobki są znacznie niższe, wówczas zaczynają rozważać: podwyżka czy zmiana pracy?

 

Wyrażenie przez nich chęci odejścia rzeczywiście mobilizuje część firm do przyznania podwyżki podwładnym, szczególnie w sytuacji, gdy są to osoby posiadające unikatowe umiejętności czy reprezentująca jeden z zawodów deficytowych w regionie.

 

Należy mieć jednak świadomość, że część pracodawców nie będzie chciała mieć w swojej załodze osób, które myślą o wypowiedzeniu umowy. Pragnienie rezygnacji może zostać odebrane jako przejaw braku lojalności. Niekiedy firma wykorzystuje też sytuację i pozwala zgłaszającemu taką chęć pracownikowi odejść z uwagi na cięcie kosztów.

 

Jakie powody zmiany pracy? Rozwój osobisty

 

Ważnym powodem zmiany pracy jest też chęć osiągnięcia lepszych warunków zatrudnienia, a za nią osobiste pragnienie zmiany w życiu zawodowym oraz niezadowolenie z dotychczasowej kariery. Istotne są tutaj zatem trzy elementy: 
• pragnienie rozwoju osobistego, 
• chęć rozwijania się zawodowo, 
• niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy, który jest odbierany jako hamujący rozwój na wyżej wymienionych polach.

 

Nawet jeśli warunki pracy przez pewien okres wydają się pracownikowi zadowalające, to jeśli nie widzi on przed sobą perspektywy rozwoju, jakiejś pozytywnej zmiany, w końcu traci motywację do działania i zaczyna mieć poczucie, że stoi w miejscu, traci czas. Dlatego tak istotnym elementem w każdej firmie jest dobrze zorganizowany system motywacyjny, obejmujący na przykład premie za osiągnięcia, możliwość awansu, dodatkowe szkolenia czy nawet perspektywę wyjazdów do innych siedzib firmy w celu wymiany doświadczeń.

 

Powody chęci zmiany pracy – współpracownicy

 

Do istotnych powodów zmiany zatrudnienia należy również chęć zmiany szefa i konflikty z innymi pracownikami. Nawet w przypadku najlepszych warunków zatrudnienia – wysokiej płacy, dodatków i udogodnień, zła atmosfera w pracy, brak poczucia akceptacji i przynależności do zespołu prędzej czy później powoduje, że pracownik zaczyna rozglądać się za bardziej przyjaznym miejscem, gdzie zostaną zaspokojone nie tylko potrzeby materialne, ale i społeczne.

 

Powody zmiany pracy - lokalizacja

 

Ważną motywacją do zmiany firmy jest też chęć podjęcia pracy bliżej miejsca zamieszkania. Dotyczy to zarówno osób pracujących w innych miejscowościach, jak i – w przypadku dużych, korkujących się miast – po prostu zmiana dzielnicy. Pracownik, który każdego dnia musi poświęcić kilka godzin za dojazdy, czuje frustrację z powodu straty czasu,jaki mógłby na przykład poświęcić na hobby lub kontakty z rodziną. Z drugiej strony w przypadku wielu osób łatwiej jest zmienić pracę niż miejsce zamieszkania.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj