Zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy w 2023 roku

 
Zapotrzebowanie na zawody na rynku pracy w 2023 roku

Rynek pracy w Polsce zmienia się z roku na rok. Aby wspomagać celowe kształcenie zawodowe oraz zapobiegać wzrostowi bezrobocia, systematycznie publikowane są prognozy zapotrzebowania na pracowników. Takie przewidywania pozwalają wskazać grupy zawodowe, które w danym okresie będą najbardziej poszukiwane przez pracodawców. Z czego wynikają coroczne deficyty pracowników? W jakich branżach najszybciej znajdziesz zatrudnienie? Sprawdź zapotrzebowanie na rynku pracy w 2023 roku.

 

Spis treści

Prognoza zapotrzebowania na pracowników 2023

 

Zapotrzebowanie na pracowników corocznie publikowane jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Obwieszczenie wskazuje na zawody deficytowe na krajowym rynku pracy. Prognozy zapoczątkowane w 2019 roku mają na celu kontrolowanie zapotrzebowania w zawodach szkolnictwa branżowego, tak aby wspomagać adekwatne kształcenie zawodowe, co w przyszłości przełoży się na przeciwdziałanie bezrobociu.

Z czego wynika zapotrzebowanie na konkretnych pracowników? Powody, dla których praca w danym zawodzie jest bardziej dostępna, może być wiele. Czasem przyczyną są wymagania pracodawców odnośnie posiadanych uprawnień i doświadczenia (np. elektryk, operator maszyn), a czasem trudne warunki pracy, które nie odpowiadają potencjalnym pracownikom.

 

W 2023 roku klasyfikacja zawodów i specjalności obejmuje aż 33 zawody, które będą szczególnie poszukiwane na rynku pracy w Polsce. Wśród nich są m.in.: automatyk, betoniarz, cieśla, dekarz, elektromechanik, kierowca mechanik, mechatronik, monter konstrukcji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, technik budowy dróg, technik transportu kolejowego.

 

Co ważne, tegoroczna prognoza wskazuje na 4 zawody wcześniej nie pojawiające się na liście krajowej, a więc tegoroczne zapotrzebowanie na pracowników jest nieco inne niż zapotrzebowanie na rynku pracy na zawody w 2021 roku i w 2022 roku. Te nowe zawody to:

 

  • monter izolacji przemysłowych;

  • operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami;

  • technik gospodarki odpadami;

  • technik izolacji przemysłowych.

 

Jednocześnie zgodnie z danymi udostępnianymi cyklicznie przez Barometr zawodów niska obecność na rynku pracy przewidywana jest wśród fizjoterapeutów i masażystów, kucharzy, magazynierów, lekarzy, nauczycieli (praktyczna nauka zawodu, przedmioty ogólnokształcące, szkoły specjalne i integracyjne), pielęgniarek i położnych, psychologów i psychoterapeutów, robotników budowlanych oraz samodzielnych księgowych.

Wybierając jeden ze wskazanych zawodów, osoby poszukujące zatrudnienia zyskują pewność, że praca zarobkowa będzie stabilniejsza i znacznie łatwiejsza do znalezienia niż w przypadku stanowisk, na których panuje nadwyżka chętnych poszukujących etatu. 

 

Wskazuje się także, że równowaga popytu i podaży na rynku zatrudnienia w 2023 r. będzie dotyczyć takich zawodów jak cukiernik, dentysta, farmaceuta, filolog i tłumacz, opiekun dziecięcy, technik dentystyczny, pracownik fizyczny w produkcji czy pracownik myjni.

 

Czy samorządy otrzymają dotacje na kształcenie nowych pracowników?

 

Polski rynek pracy wymaga od pracowników podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego. Dzięki temu można liczyć na wyższe wynagrodzenie, a kandydat do pracy ma szansę wyróżnić się na tle konkurencji.

 

Funkcjonowanie rynku pracy i rozwój pracowników wspiera Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), czyli środki dystrybuowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Są one ogólnodostępne, dlatego pozyskać mogą je wszystkie podmioty gospodarki narodowej: jednostki z sektora publicznego, organy samorządowe, fundacje czy firmy prywatne. Nabory mają ruszyć w pierwszym kwartale roku – do rozdysponowania będzie aż 219 752 złotych.

 

W niektórych branżach dotacje na kształcenie nowych pracowników planowane są na podstawie prognoz zapotrzebowania. Dla przykładu w przyszłym roku samorządy mogą liczyć na zwiększone subwencje oświatowe dla instytucji wspierających zawody deficytowe (1250 złotych więcej dla szkół i 2000 złotych więcej dla pracodawców kształcących uczniów i młodocianych pracowników w zawodach z listy krajowej). Takie działania zapewniają stabilność finansową poszczególnych samorządów w celowym kształceniu zawodowym – zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to wyższe subwencje przez cały okres nauki.

Więcej artykułów "Zmiana pracy"

Polecane oferty