Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Zmiana sposobu użytkowania obiektu a własny biznes

2020-07-06

Początkujący przedsiębiorca ma sporo na głowie. Poza przemyśleniem formy działalności, sposobu opodatkowania, przeanalizowania spraw budżetowych, pozostaje kwestia: założenie firmy a własne biuro. Choć w wielu przypadkach, lokal na potrzeby biznesowe w ogóle nie jest potrzebny (wtedy w CEIDG należy podać adres do doręczeń pocztowych), to prowadzenie np. sklepu, wypożyczalni sprzętu sportowego czy studia fotograficznego i innych działalności wymaga już dysponowania odpowiednią przestrzenią. Wtedy wygodną opcją może się okazać zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na usługowy. Gdzie i jak ją zgłosić?

 

Zmiana użytkowania budynku: kto może skorzystać?

 

Zacznijmy od tego, co w ogóle oznacza zmiana użytkowania budynku. Zgodnie z art. 71. 1. pkt. 2.Ustawy Prawo budowlane:

 

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

 

Wniosek o taką zmianę można złożyć, jeśli posiada się prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zatem osoba, która planuje prowadzenie, np. salonu kosmetycznego czy kancelarii prawnej we własnym mieszkaniu albo gabinetu stomatologicznego w wydzielonej części swojego domu, powinna złożyć wniosek o zmianę sposobu użytkowania. Jeśli nowy biznes wiąże się z koniecznością prowadzenia robót budowlanych, na które trzeba mieć pozwolenie, należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę obejmujący zmianę użytkowania.

 

Zmiana sposobu użytkowania: gdzie należy zgłosić?

 

Zmiana użytkowania obiektu budowlanego może zostać zgłoszona drogą elektroniczną, listownie albo podczas wizyty w urzędzie. Wnioski (wraz z całą dokumentacją wymaganą w art. art. 72 ust. 2. Prawa budowlanego) przyjmują starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w Warszawie urzędy dzielnicowe. Bardzo ważne jest, by uzyskać zgodę przed podjęciem prac nad zmianą sposobu użytkowania. Po złożeniu wniosku należy odczekać 30 dni. Jeśli w tym czasie urząd nie wniesie sprzeciwu, oznacza to, że udzielił tzw. milczącej zgody. Może się także zdarzyć, że przedsiębiorca przed wspomnianym terminem otrzyma zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 

Read also: