Wybrana kategoria

Podanie o pracę – czym się różni od CV i kiedy je wysłać

2019-11-04

Aby znaleźć wymarzoną posadę, często nie wystarczy tylko odpowiadać na ogłoszenia. Jeśli szukasz pracy w konkretnym miejscu, nieraz najlepszym sposobem jest wyjście naprzeciw pracodawcy. Czasem, by znaleźć zatrudnienie, wystarczy po prostu skierować swoją ofertę do firmy, czyli napisać tzw. podanie o pracę Dokument ten pozwoli poinformować pracodawcę o możliwości zatrudnienia i pokazać swoją motywację, inicjatywę oraz chęć do osiągnięcia celów w ramach danej organizacji.

 

Podanie o przyjęcie do pracy a list motywacyjny

 

Podanie o zatrudnienie często bywa uznawane za zbieżne z listem motywacyjnym. Mimo że celem obydwu dokumentów jest przyjęcie do pracy, to zadanie, jakie pełnią, są odmienne.

 

Podstawową różnicą jest fakt, że w przeciwieństwie do listu motywacyjnego podanie składamy z własnej inicjatywy – nie w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie. Zdarzyć się może jednak, że podanie występuje na dalszym etapie rekrutacji, kiedy wstępne formalności z przyszłym pracodawcą zostały już ustalone.

 

Prośba o przyjęcie do pracy – jak napisać

 

W internecie znaleźć można wiele przykładowych dokumentów lub kreatorów pozwalających wygenerować podanie o pracę. Warto jednak przygotować je samemu. Podobnie jak w przypadku innych pism, tak i to posiada reguły, których należy przestrzegać, a także zbiór informacji, jakie powinny się w nim znaleźć.

 

Podanie o pracę musi mieć oficjalną formę i stanowić dopełnienie CV lub listu motywacyjnego. Przyjęło się, że należy skonstruować je tak, aby było od tych dokumentów krótsze i zajmowało do połowy strony, a w niektórych przypadkach do trzech czwartych kartki A4.

 

Podanie o pracę – wzór

 

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami na podaniu muszą znaleźć się takie informacjejak:

• miejscowość i data, które podobnie jak w każdym innym dokumencie formalnym, winny znaleźć się w prawym górnym rogu;
• dane osobowe, adresowe i kontaktowe, które należy umieścić po lewej stronie, niżej niż miejscowość i datę;
• nazwa firmy i jej dane adresowe, które należy zamieścić po prawej stronie;
• nagłówek podania, który powinien wskazywać na tematykę i intencję listu, a więc: „Podanie o pracę” – musi zostać wyrównany do środka, co nadaje pismu formalny wygląd;
• formalna treść dokumentu, która zawiera opis stanowiska oraz motywacje kierujące autorem, a także informacje o doświadczeniu i kwalifikacjach predysponujących go do pracy na tym właśnie stanowisku i w tej konkretnej firmie;
• dokument należy zakończyć zwrotem grzecznościowym oraz podpisem, które powinny znaleźć się z prawej strony;
• w ostatniej linijce zawrzeć można listę załączników, o ile takie występują.

 

Analogicznie do innych dokumentów formalnych przed przekazaniem podania pracodawcy należy sprawdzić, czy jest wolne od błędów ortograficznych i interpunkcyjnych oraz napisane w sposób uporządkowany. Bardzo ważne jest też, by podanie o przyjęcie do pracy miało estetyczną formę.

 

Należy również podać adres e-mail, który zawierać będzie nasze nazwisko. Dziwne adresy czy pseudonimy mogą pogrzebać szansę na zatrudnienie. Cały dokument musi być czytelny, zrozumiały i przemyślany. Pamiętajmy, że dokument będzie mieć wpływ na sposób postrzegania naszej osoby. Warto zatem poświęcić na nie tyle czasu, ile jest konieczne do stworzenia pożądanego przez nas wizerunku.

 

Trzeba pamiętać, że nawet jeśli w pierwszej chwili podanie o pracę nie zamieni się w złożenie oferty, to często bywa, że składająca je osoba jest zapamiętywana i wraca się do jej aplikacji w momencie przygotowywania rekrutacji w firmie.

 

Przeczytaj także: