Umiejętności w CV - jak je opisywać?

2018-09-03

W każdej ofercie pracy pojawiają się wymagania dotyczące nie tylko określonego doświadczenia czy cech osobowości, ale również umiejętności, jakie kandydat powinien mieć opanowane. W CV należałoby je zatem odpowiednio przedstawić. Dla wielu kandydatów bywa to dość trudne.


Jakie umiejętności wpisać do CV i w jaki sposób je przedstawić, by wyróżnić się na tle innych kandydatów?

 

Umiejętności zawodowe w CV


Umiejętności to wszystkie kompetencje, które są związane z wykonywanym zawodem. Obejmują wiedzę merytoryczną oraz konkretne uprawnienia. Są jednymi z najważniejszych w CV i mają decydujące znaczenie dla osoby czytającej CV. Brak wymaganych w ogłoszeniu umiejętności zawodowych dyskwalifikuje kandydata. Kłamstwo w tym obszarze może skończyć się zwolnieniem dyscyplinarnym (kiedy okaże się, że kandydat nie ma niezbędnych do wykonywania pracy uprawnień) lub sprawić, że pracownik okaże się niezdolny do wykonywania pracy, do jakiej został zatrudniony.

 

Aby podkreślić umiejętności i wzmocnić przekaz, można podać poziom zaawansowania, ilość lat pracy w ramach których się je wykorzystuje, inne dane, które potwierdzają jak świetnie je opanowałeś

 

Umiejętności zawodowe w CV – przykłady:

 • Znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe (ponad 50 podpisanych kontraktów w ubiegłym roku o budżetach od 2.000 – 20.000 zł).
 • Praktyczna znajomość zasad kroju i szycia.
 • Budżetowanie szkoleń dla firmy zatrudniającej 500 pracowników (ok. 20 szkoleń rocznie).

 

Umiejętności techniczne w CV

 

Związane z praktycznym wykorzystaniem narzędzi, sprzętu bądź technologii. W przypadku programistów będą dotyczyć języków programowania, bibliotek, metodologii. Na stanowiskach operacyjnych umiejętności obsługi konkretnych maszyn.
Przy podawaniu umiejętności technicznych trzeba określić ich poziom lub zakres.


Umiejętności techniczne w CV – przykłady:

 • Bardzo dobra znajomość PHP 5 (5 lat doświadczenia), biblioteki Zend Framework, Symphony.
 • Certyfikat Google Analytics ważny do 09.2018 roku.
 • 3 lata doświadczenia w pracy w metodologii Lean Six Sigma,
 • Znajomość programów przygotowania produkcji Lectra i Gemini.

Umiejętności komputerowe / cyfrowe


Związane z poziomem obsługi komputera oraz oprogramowania używanego w pracy. Dotyczą coraz większej grupy zawodów, bo coraz częściej w pracy konieczna jest umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania, aplikacji, systemów.


Dla pracodawców to właśnie luka kompetencyjna w zakresie umiejętności cyfrowych staje się najpoważniejszym problemem przy zatrudnianiu.


Czym są umiejętności cyfrowe? Wielu osobom wydaje się, że chodzi tu o umiejętność obsługi komputera i posługiwanie się edytorem tekstu i klientem poczty. To oczywiście również są umiejętności cyfrowe, ale w rzeczywistości obecnie pracodawcy oczekują od pracowników znacznie więcej. Do współczesnych kompetencji cyfrowych (w zależności od stanowiska) należą:

 

 • umiejętności obsługi programów i aplikacji chmurowych, komunikatorów, czatów, oprogramowania do telekonferencji,
 • łatwość przyswajania wiedzy na temat tego, jak korzystać z aplikacji (np. do zarządzania zadaniami),
 • umiejętność pracy na systemach CRM / SAP,
 • sprawne poruszanie się po social media,
 • umiejętność obsługi terminali, urządzeń cyfrowych.

Windows i Office to nie jedyne umiejętności cyfrowe


Przez wiele lat standardem w CV było wpisywanie takich umiejętności jak znajomość systemu Windows i pakiet Office. Nadal można spotkać dawno nieaktualizowane CV, w którym kandydat wpisał znajomość Windows 98 i XP. Współcześnie jednak kandydując na stanowisko związane z pracą biurową umiejętność obsługi komputera opartego o system Windows jest tak podstawowa, jak umiejętność pisania i czytania, a tego przecież nie wpisujemy w CV, prawda?

 

Sprawne poruszanie się po programach z rodziny Office (zwłaszcza Word) również jest kompetencją podstawową, którą zresztą wpisuje w CV każdy. Jeśli zatem pracodawca wymaga w ogłoszeniu znajomości programu Excel, nie wystarczy napisać „znajomość dobra” bo tak określa swoją znajomość Excela praktycznie każdy kandydat. Nawet ten, który nie potrafi przeprowadzić sumowania czy filtrowania komórek.

 

Warto pamiętać o tym, że umiejętności w zakresie MS Office są jednymi z najłatwiejszych do sprawdzenia na rozmowie kwalifikacyjnej, a nawet jeszcze przed nią. Kandydat który chwali się doskonałą znajomością programu Word, a nie potrafi prawidłowo sformatować własnego CV nie jest traktowany poważnie. Jeśli nie wiesz jaki jest poziom Twojej znajomości pakietu Office, możesz skorzystać z testów, które można znaleźć w Internecie lub podnieść swoje kompetencje korzystając z Centrum szkoleniowego usługi Office 365.


Umiejętności cyfrowe w CV – przykłady

 

Jak opisać znajomość Excela w CV? Dobrym pomysłem jest przedstawienie w skrócie poziomu na przykładzie konkretnych danych. Przykłady poniżej.

 

 • Dobra znajomość formuł zaawansowanych, korzystanie z bibliotek funkcji, podstawowe umiejętności w zakresie tabel przestawnych.
 • Przygotowałem ponad 30 prezentacji na potrzeby spotkań z klientami oraz wewnętrznych prezentacji w dziale. Potrafię wykorzystywać zaawansowane funkcje.
 • Ukończyłem e-szkolenie z MS Word 2016 oferowane przez Support Office.
 • Korzystanie z archiwów chmurowych (Dropbox, Google Drive).
 • 3 lata doświadczenia pracy w systemie CRM (Zoho oraz platforma autorska)

Umiejętności językowe w CV


Ważne są wszędzie tam, gdzie ogłoszeniu wymaga się znajomości języka. Powinny być opisane zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego, czyli na skali od A1 (początkujący) do C2 (biegłość językowa). Teoretycznie powinno się podawać poziom znajomości dla języka mówionego, pisania i rozumienia ze słuchu z osobna, ale jeśli kompetencje na tych poziomach są podobne, to możesz podać tylko jedną wartość. Pamiętaj jednak, że jeśli np. między tym jak mówisz i jak piszesz są duże różnice, warto to w CV umieścić.


Kompetencje językowe należą do najczęściej sprawdzanych przez pracodawców (głównie ze względu na to, że kandydaci często przeszacowują swoje umiejętności w tym zakresie).


Umiejętności interpersonalne w CV – wpisywać czy nie?


Co do tego, czy warto wpisywać umiejętności miękkie i interpersonalne do CV zdania są podzielone. Wielu profesjonalnych rekruterów twierdzi, że na miękkie kompetencje wpisane przez kandydata do CV, które nie są potwierdzone żadnym przykładem, nie zwraca uwagi. W końcu każdy może wpisać sobie w CV, że jest punktualny, dokładny, kreatywny czy posiada wysokie zdolności komunikacyjne.


Z drugiej strony, Twoje CV może być czytane przez pracodawców oraz osoby nie zajmujące się profesjonalnie rekrutacją, które informacje wpisane w CV przez kandydata biorą za dobrą monetę.
Co zatem zrobić? Najlepszym rozwiązaniem wydaje się być tzw. złoty środek i umieszczenie niewielkiej ilości miękkich umiejętności w CV bądź takie ich opisanie, by było jasnym, że faktycznie je posiadasz.


Umiejętności miękkie w CV – przykłady


Inicjatywa (zainicjowałem zmiany w zakresie automatyzacji pracy w naszym dziale, co pozwoliło na znaczne skrócenie procesu analizy danych).
Zdolności organizacyjne (ponad 50 zorganizowanych eventów dla grup o wielkości od 14 – 100 osób).

 

Zbędne umiejętności i kompetencje w CV


Miejsce w CV jest bardzo cenne. Informacji do zawarcia wiele, miejsca nie aż tak dużo, jeśli nie chcesz, by Twoje CV miało kilka stron. Nie marnuj zatem miejsca na opisywanie umiejętności zupełnie nieistotnych z punktu widzenia pracy o jaką się starasz.


Przykładowo, jeśli praca jest w 100% biurowa i nie ma w niej mowy o delegacjach i wymaganiu prawa jazdy, to informacja o tym, że je posiadasz, nie jest potrzeba.

Przeczytaj także:

Skomentuj