Jak napisać CV - rodzaje CV

2018-04-12

Jak przedstawić doświadczenie zawodowe i posiadane umiejętności w CV? Poznaj trzy główne sposoby tworzenia CV w oparciu o różne sposoby prezentacji danych o sobie.

 

CV chronologiczne

 

Tradycyjne CV, w którym całe doświadczenie zawodowe przedstawiane jest w oparciu o oś czasową i prezentowane od ostatnich doświadczeń zawodowych.  W ten sposób prezentowanych jest 90-95% aplikacji i jest to rozwiązanie, do którego rekruterzy i pracodawcy mają największe zaufanie.

 

CV chronologiczne składa się z kilku sekcji.

 

Doświadczenie zawodowe, w którym opisywane są po kolei (rozpoczynając od ostatniego miejsca pracy) kolejne firmy, w jakich pracował kandydat wraz z nazwą stanowiska oraz zakresem wykonywanych zadań. W tej sekcji można również przedstawić najważniejsze sukcesy w pracy dla danej firmy.

 

Wykształcenie – u osób początkujących często znajduje się nad sekcją z doświadczeniem zawodowym. Przy kilku latach doświadczenia zawodowego lepiej umieścić wykształcenie pod spodem. Powinno obejmować ostatnie zdarzenia edukacyjne ważne dla zajmowanego stanowiska. Jeśli wykształcenie jest niezwiązane z wykonywanym zawodem, wystarczy podać ostatnie miejsce edukacji.

 

Szkolenia i kursy – informacje o odbytych szkoleniach i zdobytych umiejętnościach. Podaje się tylko te kursy i szkolenia, które są bezpośrednio związane z wykonywanymi zadaniami oraz charakterem pracy, o jaką stara się kandydat.

 

Kompetencje / umiejętności – zwłaszcza techniczne, zawodowe i językowe. Stanowią dodatkowe informacje i powinny odnosić się bezpośrednio do charakterystyki stanowiska pracy. Jeśli certyfikaty potwierdzające umiejętności są czasowe, warto podać datę ich ważności.

 

 

CV funkcjonalne

 

Jest to CV zorientowane wokół posiadanych umiejętności i kompetencji. Kwestia miejsc pracy oraz czasu, przez jaki piastowało się dane stanowisko jest tu sprawą drugorzędną. Celem tej formy CV jest pokazanie, że kandydat sprosta wymaganiom stanowiska.

 

Niestety w Polsce CV funkcjonalne stosowane jest często po to, by ukryć długi okres przebywania bez pracy, pracę za granicą, brak aktywności zawodowej spowodowany rodzicielstwem czy chorobą. W efekcie pracodawcy nie do końca ufają takiemu CV i akceptują je jedynie wtedy, kiedy na danym stanowisku wymagane są umiejętności, które kandydat posiada i mogą być łatwo potwierdzone bądź mamy do czynienia z wysokim stanowiskiem managerskim.

 

Kiedy warto stworzyć CV funkcjonalne?

 

  • Kiedy się przebranżawiasz, a jednocześnie spełniasz kryteria kwalifikacyjne na dane stanowisko (mimo tego, że nie pracowałeś w tym obszarze). Typowym przykładem są stanowiska w obszarze BPO/SSC (outsourcing), gdzie podstawowym kryterium jest znajomość języka obcego, a kandydat chce przejść do korporacji posiadając już inne doświadczenia zawodowe.
  • Kiedy powracasz do zawodu, który wykonywałeś kiedyś, ale miałeś kilkuletnią przerwę (choć wtedy warto o tym również napisać).
  • Kiedy masz naprawdę duże doświadczenie, zdobywane w rożnych miejscach i chcesz by rekruter skupił się na kompetencjach, a nie kolejności wykonywanych prac.
  • Kiedy masz doświadczenie w wielu różnych miejscach pracy, ale dokładnie na tych samych stanowiskach, w związku z czym opisywanie każdego z osoba nie ma większego sensu, bo musiałbyś powtarzać te same informacje.

CV mieszane

 

Stanowi połączenie obu poprzednich typów. Skupia się na prezentacji umiejętności i kompetencji, ale z zaprezentowaniem również ram czasowych oraz konkretnych okresów pracy. W CV mieszanym, na początku CV zaznaczasz kompetencje i umiejętności, ale w dalszej części CV skrót dotychczasowych miejsc zatrudnienia wraz z okresem, kiedy dla danej firmy pracowałeś. Nie musisz już opisywać konkretne każdego miejsca pracy, bo zbiorcze informacje na temat zadań i kompetencji już wyjaśniałeś.

 

CV bez doświadczenia

 

Duży problem z napisaniem podania o pracę mają osoby początkujące na rynku pracy, które jeszcze nie mają żadnego doświadczenia zawodowego na koncie i nie wiedzą, jakie informacje mogą zawszeć w CV, by nie wyglądało zbyt ubogo. CV osoby z niewielkim doświadczeniem (bądź takiej, która nie ma go wcale) nie może być długie. Siłą rzeczy informacji, które można wpisać jest niewiele. Najwięcej miejsca poświęca się informacjom o wykształceniu. Jeśli praca o jaką się starasz ma z nim związek, możesz podać tytuł pracy licencjackiej / magisterskiej, informacje o konferencjach, w jakich uczestniczyłeś, ulubionych przedmiotach. Jeśli miałeś stypendium naukowe, to również warto o tym napisać.

 

Ponadto ważne są informacje dodatkowe – wszelkie aktywności poza szkołą bądź uczelnią, wolontariaty, inicjatywy. W CV osoby początkującej nie ma sensu umieszczanie listy kompetencji (zwłaszcza miękkich – typu komunikacja czy umiejętności negocjacyjne), bo osoba taka nie miała jeszcze okazji nawet sprawdzić, czy takie umiejętności posiada, skoro doświadczenie zawodowe ma bardzo małe. 

Przeczytaj także:

Skomentuj