Czemu służą badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem?

2019-07-05

Badania marketingowe - definicja

 

Badania marketingowe to zespół zróżnicowanych technik, za pomocą których gromadzi się dane z obszarów działalności firmy. Zebrane informacje poddaje się analizie, a jej wyniki mają realny wpływ na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje. Zakres badań marketingowych jest bardzo szeroki, może np. dotyczyć opinii klientów, porównania z konkurencją, tendencji w branży, badania rynku pod względem podaży, popytu, ceny…

 

To niezbędne źródło wiedzy dla kierowników marketingowych, właścicieli przedsiębiorstw do podejmowania decyzji i dostosowywania się do nieustannie ewoluującego rynku.

 

Aby badania rynkowe i marketingowe były skuteczne, należy przeprowadzać je systematycznie. Powinny poprzedzać wdrażanie danej strategii, następnie kontrolować jej słuszność. Okresowe analizy, badające np. tę samą grupę docelową, albo poświęcone jednemu produktowi pozwolą zauważyć wszelkie pojawiające się zmiany.

 

Rodzaje badań marketingowych

 

W związku z bogato rozbudowaną strukturą marketingu istnieje wiele metod badania. Dobiera się je tak, by móc skutecznie przeanalizować zdiagnozowany problem, odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorstwa, skontrolować dany sektor.

 

Wśród licznych rodzajów badań marketingowych, można między innymi wyróżnić:
• badanie ilościowe - dające konkretne informacje, które można przeliczyć i przedstawić np. w formie statystyk, narzędziem do tego typu analiz są np. ankiety;
• badania jakościowe - na temat bodźców, motywów kierujących klientami, przeprowadza się je na mniejszej grupie, co w konsekwencji wymaga więcej czasu na zebranie materiału badawczego i wyciągnięcie wniosków;
• badania ad hoc - przeważnie doraźne, szybkie w efektach, dotyczące jednostkowego problemu/produktu;
• badania przeprowadzone przez tajemniczego klienta - pozwalające poznać funkcjonowanie np. danej placówki sprzedażowej, sposób i jakość obsługi klienta z perspektywy konsumenta.

 

Badania rynkowe i marketingowe - cele

 

Metody badań marketingowych czy badań rynku dobierane są w celu zebrania informacji na temat działających strategii lub wprowadzenia nowych planów marketingowych. W efekcie chodzi o wdrożenie usprawnień mogących poprawić wyniki sprzedażowe i finansowe przedsiębiorstwa.

 

Znając konkretne potrzeby klientów, preferencje oraz działania konkurencji, łatwiej będzie znaleźć precyzyjne rozwiązania. Dzięki temu przedsiębiorstwo może uniknąć ryzyka popełniania błędów, kosztownych pod względem finansowym oraz czasowym.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj