Jak generować koszty w firmie?

2019-09-16

Koszty uzyskania przychodu – działalność gospodarcza

 

Celem prowadzenia działalności gospodarczej jest uzyskiwanie satysfakcjonujących przychodów. Jak zatem rozumieć sformułowanie „generowania kosztów”? Czy przedsiębiorca powinien wydawać więcej? Jak to się ma do planowanych zysków?

 

Otóż generowanie kosztów polega tak naprawdę na ich optymalizacji. Kosztami firmy są wszelkie wydatki, które ponosi przedsiębiorca w celu uzyskania przychodu, a także by te przychody zachować i zabezpieczyć. Zasady wliczania danych opłat w koszty uzyskania przychodu zawarte są w ustawie o podatku od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku od osób prawnych. Bardzo ważne jest kontrolowanie obowiązujących aktów prawnych podczas rozliczania wydatków, by błędnie nie zaksięgować określonych wydatków jako koszty w firmie.

 

Dlaczego w ogóle wykazuje się w danym przedsiębiorstwie koszty? Załóżmy, że przedsiębiorca wystawił w danym miesiącu fakturę na 30 000 zł. Jeśli nie wykaże żadnych kosztów, zapłaci podatek dochodowy od kwoty jaką ma w dokumencie. Jeżeli jednak wykonanie usługi wiązało się z zakupem materiałów, dojazdami itd. to po zaksięgowaniu tych opłat podatek będzie należało opłacić od przychodu pomniejszonego o wspomniane wydatki czyli np. od 20 000 zł. Dlatego właśnie generuje się koszty w przedsiębiorstwie.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza – koszty

 

Poniżej prezentujemy przykłady wydatków, które można wrzucić w koszty firmowe. Jednak każdy z nich najlepiej skonsultować z własnym księgowym, mającym dokładną wiedzę o prowadzonej działalności. Będzie on w stanie w pełni stwierdzić, czy rzeczywiście ponoszone opłaty podlegają pod wytyczne zawarte w artykule ustawy. W razie wątpliwości można również wyszukać podobny do naszego przypadek lub bezpośrednio zwrócić się o indywidualną interpretację podatkową do Krajowej Informacji Skarbowej.

 

A poniżej kilka przykładów wydatków, które można wliczyć w koszty, mając oczywiście na uwadze to, by służyły osiąganiu przychodu:
- czynsz płacony za wynajem biura, rachunki związane z jego prowadzeniem,
- elektronika, sprzęty biurowe: komputery, akcesoria dodatkowe (klawiatura, myszka), oprogramowania, drukarki, skanery, telefony komórkowe, telewizory – a także abonamenty związane z ich użytkowaniem;
- transport: samochód, rower w kosztach firmy, są dopuszczalne, jeśli służą do podróży związanych z działalnością. Do kosztów można także wliczyć bilety okresowe np. do komunikacji miejskiej, ale w zakresie obejmującym użytkowanie na rzecz prowadzonej działalności (obliczane procentowo), a także opłaty za przejazd taksówką;
- edukacja: kursy, szkolenia, konferencje, a także książki i czasopisma związane z branżą, prowadzoną działalnością;
- w koszty firmy można wliczyć psa i jego wyżywienie – jeśli jest np. psem stróżującym, lub prowadzona działalność wiąże się z koniecznością posiadania zwierzęcia (np. zajęcia z psim terapeutą);
-jeśli korzystamy z usług księgowego, to jego wynagrodzenie również jest kosztem firmy.

 

Nie sposób wymienić wszystkich wydatków, które może generować jednoosobowa działalność gospodarcza. Koszty uzyskania przychodu bardzo często zacierają się z wydatkami związanymi z życiem prywatnym. Dlatego bardzo ważne jest przeanalizowanie wszelkich opłat i odpowiednia ich klasyfikacja.

 

Na koniec warto dodać, że każdą płatność na rzecz prowadzonej firmy, którą chcemy wliczyć w koszty, należy odpowiednio udokumentować. Podstawę stanowią faktury wystawiane na działalność, rachunki, dowody wpłat, umowy zakupu.

Przeczytaj także:

Skomentuj