Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Offshoring: co to? Korzyści, zagrożenia

2020-04-24

Offshoring to jedna z opcji wprowadzenia własnej firmy na arenę międzynarodową. Na czym polega takie działanie, jak wpływa na proces biznesowy?

 

Offshoring – definicja

 

Offshoring oznacza przeniesienie części działalności firmy – na przykład produkcji czy usług – za granicę. Celem offshoringu jest zazwyczaj oszczędność kosztów. Typowy przykład stanowi organizowanie przez koncerny odzieży produkcji w krajach azjatyckich. Podobnie wielkie firmy z branży motoryzacyjnej otwierają swoje fabryki w różnych częściach świata – tam, gdzie się im to opłaca. Dzięki temu nadal mają kontrolę nad jakością produktów i zarazem mogą działać w obrębie odległych rynków zbytu.

 

Offshoring a outsourcing

 

Offshoring ma dwie główne formy. Pierwszą jest otworzenie filii przedsiębiorstwa w innym kraju. Podjęcie zagranicznej działalności w tym sensie jest określane jako captive offshoring. Wiąże się on z koniecznością wysokiego wkładu finansowego na start, jednak daje pełną kontrolę firmie-matce np. nad procesami technologicznymi, jakością produktu/usługi. Dzięki captive offshoring firma nie musi dzielić się własną technologią z innymi podmiotami.

 

Drugą opcję stanowi offshore outsourcing, czyli zlecenie podwykonawstwa zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu, działającemu na terenie danego kraju. Podmiot ten jest niezależny kapitałowo i organizacyjnie, a z firmą zlecającą offshore outsourcing wiąże go umowa outsourcingowa.

 

Offshoring – zalety i wady

 

Offshoring ma wiele zalet. Te najważniejsze to:

 • poszerzenie rynków zbytu,
 • obniżenie kosztów produkcji,
 • wzrost prestiżu marki,
 • rozwój przedsiębiorstwa,
 • niekiedy dopłaty rządowe/ ulgi podatkowe dla inwestorów.

Warto jednak pamiętać o trudnościach związanych z działaniami offshorowymi. Należą do nich:

 • ograniczenia prawne – nie wszystkie kraje chętnie witają zagraniczne podmioty gospodarcze i starają się ograniczać taką działalność,
 • wysoki wkład finansowy (w przypadku otwierania filii),
 • ryzyko związane ze skutecznym zarządzaniem filią na odległość, problemy kadrowe czy z zachowaniem norm jakości,
 • ryzyko wycieku tajemnic przedsiębiorstwa,
 • ryzyko niewywiązywania się podwykonawców z umowy (w przypadku współpracy z podmiotami zewnętrznymi),
 • koszty podróży dla kadry dyrektorskiej,
 • problemy z funkcjonowaniem firmy w różnych strefach czasowych,
 • możliwe straty wizerunkowe,
 • problemy językowe i kulturowe.

Przeczytaj także: