Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Outsourcing - definicja, rodzaje, cele, formy, istota

2019-06-27

Outsourcing - definicja

 

Już od kilkunastu lat na polskim rynku popularne stają się firmy działające na zasadzie outsourcingu. Nazwa ta pochodzi od skrótu trzech angielskich słów: outside, resource, using. Jest to nic innego, jak wykorzystanie źródeł zewnętrznych. W praktyce oznacza to, że jedna firma decyduje się na skorzystanie z usług innego przedsiębiorstwa, które specjalizuje się w danej dziedzinie. Rodzaj wykonywanych obowiązków oraz koszta są wcześniej określone w umowie. Outsourcing najczęściej jest spotykany w branży IT, audytu, księgowości.

 

Rodzaje outsourcingu

 

Outsourcing można podzielić na kilka rodzajów. Pierwszy typ to outsourcing, który dotyczy miejsca oddelegowania zadań. Jest to między innymi outsourcing kontraktowy zwany także zewnętrznym. W takim przypadku zleca się wykonywanie obowiązków zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu.

 

Drugi rodzaj to outsourcing kapitałowy, czyli wewnętrzny. Tworzona jest wtedy tak zwana spółka- córka, która przejmuje jeden obszar działalności firmy. Nowo powstały twór podlega temu samemu kapitałowi, co firma zlecająca zadania.

Inny podział dotyczy stopnia oddelegowanych zadań. Jest to outsourcing pełny, z którym mamy do czynienia wtedy, gdy określone obowiązki zostały w całości przekazane firmie zewnętrznej. Jest też możliwość przekazania tylko części obowiązków (outsourcing selektywny).

 

Cele outsourcingu

 

Firm outsourcingowych jest obecnie sporo na rynku. Jakie są zatem cele korzystania z takiego rozwiązania? Najczęściej są to kwestie finansowe. Usługi outsourcingowe mogą mieć na celu poprawę sytuacji firmy lub dostosowanie jej struktury do nowych warunków na rynku pracy. Jest to także dobry sposób na rozwój przedsiębiorstwa, które skupia się na ważnych zadań, część obowiązków delegując innym firmom.

 

Formy outsourcingu

 

Obecnie outsourcing przybiera różne formy, które odznaczają się nowoczesnością. Zalicza się do nich między innymi:

• insourcing – jest to wydzielenie we własnej firmie odrębnej jednostki specjalizującej się w dziedzinie zbyt ważnej, by wykonywanie zadań z nią związanych oddelegować zewnętrznej jednostce,
• co-sourcing – do zadań są oddelegowani pracownicy oraz managerowie, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę,
• udział w korzyściach – zarówna firma zlecająca wykonanie zadań, jak i ta, która je wypełnia biorą udział w zyskach,
• business process outsourcing (BPO) – dostawca usługi jest zobowiązany do ciągłego ulepszania procesów.


Istota outsourcingu

 

Outsourcing ma na celu wspomóc pewne procesy w firmie. Dzięki temu można skupić się na najważniejszych problemach strategicznych, które wpływają na zyski. Oddelegowanie zadań upraszcza też strukturę organizacyjną. Dodatkowo warto także porównać własne wyniki w danej dziedzinie z osiągnięciami innego przedsiębiorstwa. Zanim jednak zdecydujemy się na outsourcing, trzeba dokładnie przeanalizować sytuację i ocenić, czy faktycznie wpłynie to na redukcję kosztów.

 

Przeczytaj także: