Oświetlenie w biurze – wymagania, przepisy BHP, ergonomia

2019-07-25

Oświetlenie w biurze – wymagania

 

Pozwala szybciej i dokładniej wykonywać obowiązki, umożliwia poruszanie się po pomieszczeniu, dzięki niemu łatwo odnajdujemy niezbędne przedmioty. Wpływa na nasze bezpieczeństwo, samopoczucie i efektywność. Rola prawidłowego oświetlenia w biurze jest nieoceniona. Może być ono naturalne oraz sztuczne. Jednak aby skutecznie wspomagało komfort pracy i nie szkodziło zdrowiu, powinno odpowiadać ustalonym normom.

 

Oświetlenie w biurze – BHP

 

Główną regulacją określającą zasady oświetlania w biurze jest rozporządzenie, wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Według dokumentu, jeśli tylko jest to możliwe i nieszkodliwe ze względu na rodzaj produkcji, a pracodawca nie wystąpił o zgodę na stosowanie wyłącznie instalacji elektrycznej, do pomieszczenia pracy należy dostarczyć światło dzienne. Oświetlenie w biurze powinno więc docierać do pracowników przez okna i świetliki.

 

Niezależnie od dziennego, pracownikom należy zapewnić także oświetlenie elektryczne. Zarówno światło dzienne, jak i elektryczne powinno z kolei spełniać wymagania rozpisane w Polskich Normach (określają one między innymi natężenia światła na ścianach, w polu zadania, bezpośredniego otoczenia).

 

Dodatkowo w rozporządzeniu zaznacza się, że okna i świetliki, które wpuszczają światło dzienne, powinny być czyste, zabezpieczone przed skraplaniem i wyposażone w urządzenia ułatwiające ich otwieranie i zamykanie z poziomu podłogi. To podstawowe wymagania oświetlenia w biurze. Całą listę znajdziemy w Rozdziale 4. Rozporządzenia.

 

Oświetlenie w biurze – ergonomia

 

Dlaczego tak ważne jest prawidłowe oświetlenie w biurze? Wiele się mówi o ergonomii, czyli dostosowywaniu urządzeń i wykorzystywanych narzędzi do możliwości fizycznych i psychicznych człowieka. Jakie warunki powinno spełniać oświetlenie w biurze, by zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki? Otóż jak możemy przeczytać na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, powinno gwarantować m.in. wygodę widzenia. Czyli co dokładnie? Wygoda widzenia występuje, gdy spełnione są trzy główne warunki:
- „zdolność rozróżniania szczegółów jest pełna,
- spostrzeganie jest sprawne, pozbawione ryzyka dla człowieka,
- spostrzeganie nie prowadzi do odczucia pewnej przykrości, niewygody, nadmiernego zmęczenia, a przeciwnie jest połączone z pewną przyjemnością”.

 

Jakie oświetlenie w biurze

 

Jakie występują rodzaje oświetlenia w biurze? Przyjmuje się różne kryteria. Powołując się na wcześniej cytowany już CIOP, w zależności od tego, co jest oświetlane, możemy wyróżnić:
- oświetlenie ogólne (bez szczególnych miejsc wyróżnionych strumieniem światła),
- oświetlenie miejscowe – to dodatkowe oświetlenie konkretnego obszaru pracy wzrokowej,
- oświetlenie złożone – będący połączeniem powyższych.

 

Dobranie odpowiedniego rodzaju pracy uzależnione jest od rodzaju pracy, charakteru oświetlanych stanowisk itp.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj