Wybrana kategoria

Praca w sobotę – dzień wolny, nadgodziny, wynagrodzenie, Kodeks pracy

2019-12-02

Kodeks pracy zabrania (z wyjątkiem ściśle określonych sytuacji) wykonywania obowiązków służbowych w niedziele i święta ustawowo wolne. Dla osób pracujących w takim dniu przewidziane jest dodatkowe wynagrodzenie, a także odbiór wolnego. A co z osobami, które wykonują pracę w sobotę?


Praca w sobotę w podstawowym systemie czasu pracy


Podstawowy system czasu pracy rozumiany jest najczęściej jako typowa praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 lub 9-17. Pięciodniowy tydzień pracy nie precyzuje jednak ściśle, że praca musi być świadczona właśnie w tych dniach. Jak czytamy w Kodeksie pracy, w takim systemie „czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy” (źródło: Kodeks pracy, Art. 129. § 1).

W podstawowym systemie pracy pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin, a w każdym tygodniu – 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Ustawa precyzuje, że odpoczynek powinien (poza określonymi sytuacjami) przypadać w niedzielę, najczęściej więc pracodawcy wyznaczają do odpoczynku cały weekend: sobotę i niedzielę, aby przy okazji wywiązać się z obowiązku zapewnienia 35-godzinnego wypoczynku.

Może być jednak tak, że pracownik dostanie wolną niedzielę i poniedziałek, a sobotę nie – ustawa tego nie zabrania. Natomiast w przypadku, gdy w umowie zapisano, że pracownik jest zobowiązany do wykonywania zajęć służbowych od poniedziałku do piątku, a będzie je wykonywał także w sobotę, należy mu się odbiór dnia wolnego za pracę w sobotę do końca okresu rozliczeniowego.

 

Równoważny czas pracy a praca w sobotę


Główną różnicą między podstawowym a równoważnym systemem czasu pracy jest to, że w systemie równoważnym pracodawca nie musi płacić dodatkowo za pracę w wymiarze ponad 8 godzin dziennie (pod warunkiem,  że są one ujęte w harmonogramie pracy). Godziny takie nie są traktowane jako nadgodziny. Liczba godzin pracy w poszczególnych dniach może być różna, ważne jest jednak to, aby w całym okresie rozliczeniowym równoważyła się ona do określonej w umowie liczby – przeciętna norma tygodniowa wynosi 40 godzin. Pory rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dniach muszą być planowane przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem i przekazywane pracownikowi w formie harmonogramu pracy.

Podobnie jak w przypadku podstawowego wymiaru czasu pracy, dzień wolny za pracę w sobotę przypada tylko wtedy, gdy praca w tym dniu została dodana do grafiku pracownika już po przedstawieniu mu harmonogramu na dany okres rozliczeniowy, a rekompensata pieniężna – tylko w wyjątkowych sytuacjach.

 

Praca w sobotę a dzień wolny


Za pracę w sobotę pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny tylko w przypadku, gdy realizowanie obowiązków służbowych w tym dniu jest sytuacją wyjątkową. Innymi słowy, jeżeli w umowie widnieje zapis, że praca będzie wykonywana w sobotę, nie przysługuje z tego tytułu odbiór  dnia wolnego. Natomiast jeśli praca odbywa się w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy od poniedziałku do piątku, a dodatkowo zostają wyznaczone obowiązki w sobotę, pracownikowi należy się dzień wolny, który powinien zostać wykorzystany najpóźniej do końca danego okresu rozliczeniowego.


Praca w sobotę: nadgodziny


Praca w sobotę traktowana jest jako nadgodziny tylko w przypadku, gdy prowadzi do przekroczenia tygodniowego czasu pracy, i nie został odebrany dzień wolny. Warto jednak podkreślić, że udzielenie wolnego za pracę w sobotę jest obowiązkiem pracodawcy i niewywiązanie się z niego może skutkować karą grzywny. Praca w sobotę powyżej 8 godzin umożliwia odbiór takiej liczby godzin, która faktycznie została przepracowana w wolny dzień, a więc jeśli zwykły dzień pracy wynosi 8 godzin, pracownik ma prawo odebrać jeszcze dodatkowo przepracowane godziny.

 

Praca w sobotę – wynagrodzenie


Za pracę w wolną sobotę, jeżeli wiążę się ona z przekroczeniem norm tygodniowych, przysługuje dodatek do pensji w wysokości 50% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy, a 100% - jeśli w przepracowaną sobotę przypada święto. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy pracodawca z przyczyn od siebie niezależnych nie może przydzielić pracownikowi dodatkowego dnia wolnego.


Praca w sobotę: Kodeks pracy


Zasady dotyczące dopuszczalnej liczby godzin wykonywania pracy w poszczególnych systemach czasu pracy, w tym opis wymaganych ustawowo godzin i dni wolnych od pracy i reguły rozliczania nadgodzin zostały ujęte w dziale szóstym pod tytułem: „Czas pracy” Kodeksu pracy.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj