Rewizja osobista w miejscu pracy - kiedy jest dopuszczalna

2019-08-05

Rewizja osobista w miejscu pracy - kiedy jest dopuszczalna?

 

Zadaniem przedsiębiorcy jest dbanie o dobro zakładu pracy. W związku z tym właściciele firm mają szereg uprawnień, które pozwalają na kontrolę podwładnych. Jednym z mechanizmów kontroli jest rewizja osobista w miejscu pracy, która może być zastosowana tylko w określonych przypadkach. Przełożeni powinni pamiętać, że jej nieprawidłowe bądź nielegalne przeprowadzenie skutkuje wniesieniem pozwu z tytułu naruszenia dóbr osobistych podwładnych. Z drugiej strony pracodawcy mają prawo nadzorować podwładnych zwłaszcza po to, aby zapewnić właściwą organizację pracy oraz bezpieczeństwo.

 

Sąd najwyższy w wyroku z 13 kwietnia 1972 roku uznał, że aby kontrola osobista zatrudnionych miała podstawy prawne, musi spełniać 2 wymogi. Po pierwsze pracownicy powinni być uprzedzeni, że istnieje możliwość zastosowania takiego rozwiązania. Oprócz tego przełożony jest zobowiązany do wykazania, że rewizja osobista w pracy była uzasadniona.

 

Rewizja w zakładzie pracy

 

Przyczynami kontroli zatrudnionych może być np. podejrzenie, że podwładny wynosi mienie firmy z zakładu. Czy pracodawca ma prawo zastosować kontrolę osobistą, nawet jeżeli podejrzana osoba nie wyraża na to zgody? W przypadku odmowy podwładnego, który jest podejrzany o kradzież, pracodawca ma obowiązek skorzystać z pomocy odpowiednich organów państwowych, czyli policji.

 

Załóżmy, że podwładny wyraził zgodę na rewizję osobistą. W takiej sytuacji najlepiej przeprowadzić ją w pomieszczeniu zamkniętym, a nie na forum. Dzięki temu uniknie się upokarzania pracownika. Kontrolę powinna przeprowadzać osoba tej samej płci, co przeszukiwany.

 

Rewizja osobista w zakładzie pracy to ostateczność. Czasami nadużywanie kontroli może spowodować naruszenie praw przez pracodawcę, a to prowadzi do złożenia pozwu sądowego przez zatrudnionego. Dlatego, aby uniknąć nieporozumień, trzeba przestrzegać wszystkich zasad dotyczących przeprowadzania rewizji. Jeśli podwładny uzna, że kontrola osobista była nieuzasadniona, to może złożyć pozew do sądu o odszkodowanie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sąd, przedsiębiorca będzie zmuszony wypłacić odszkodowanie z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracownika.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj