Strategia firmy – definicja, cechy, rodzaje, wyznaczniki

2019-08-14

Strategie zarządzania – co to jest

 

Według internetowego Słownika Języka Polskiego słowo strategia oznacza „przemyślany plan działań w jakiejś dziedzinie”. Termin ten częściej może kojarzyć się z działaniami wojennymi, jednak już od wielu lat stosowany jest w nomenklaturze biznesowej. Obecnie wiele firm decyduje się na opracowanie strategii rozwoju. Są to rozległe plany na przyszłość oraz cele, do których przedsiębiorstwo będzie dążyć przez następnych kilka lat. Niektórzy przedsiębiorcy rezygnują z tworzenia takich projektów. Skupiają się bardziej na teraźniejszości. Jednak zarządy wielkich korporacji zdają sobie sprawę, że opracowanie strategii firmy jest bardzo ważne, ponieważ pomaga osiągnąć sukces.

 

Rodzaje strategii zarządzania

 

W środowisku biznesowym można wyróżnić kilka rodzajów strategii zarządzania. Jeden z podziałów zaproponowali L. Rude i P. Holland. Wyróżnili oni następujące typy strategii przedsiębiorstw:

• wzrost,
• stabilizacja,
• działania obronne,
• kombinowanie.

 

Strategia wzrostu jest najbardziej rozwojowa. Firmy są nastawione na umacnianie swojej pozycji na rynku. Nadrzędne cele to: osiągnięcie pozycji leadera w danej branży oraz maksymalizacja zysku.

 

Kolejny typ – strategia stabilizacji – polega na podejmowaniu decyzji, które pozwolą zachować obecną pozycję przedsiębiorstwa. Podobnie jest w przypadku działań obronnych, które mają na celu bronić prestiżu firmy przed naporem konkurencji. W większości przypadków różne rodzaje strategii są używane wymiennie. Wszystko zależy bowiem od prężnie zmieniającej się sytuacji na rynku.

 

Zarządzanie strategiczne – cechy

 

Ciężko określić, która z powyższych strategii stanowi najlepsze rozwiązanie. Jeśli firma decyduje się na wprowadzenie planów rozwoju, to musi wziąć pod uwagę stan swoich finansów oraz sytuację na rynku. Dobre projekty strategiczne charakteryzują się pewnymi cechami. Przede wszystkim ważna jest prostota, która zapewnia odpowiednią komunikację wenątrzzakładową. Strategia powinna być zrozumiała dla otoczenia, zwłaszcza dla pracowników. Jasne i klarowne określenie celów pozwala zaoszczędzić czas, a jak wiadomo, czas to pieniądz. Kolejny ważny aspekt to wewnętrzna spójność. Działania strategiczne nie powinny się wykluczać.

 

Strategia przedsiębiorstwa – wyznaczniki dobrej strategii

 

Tworząc plan działania na przyszłość, przedsiębiorcy powinni pamiętać o kilku czynnikach, które są kluczowe do tego, aby osiągnąć sukces. Ważną kwestią jest określenie misji. Wiąże się to między innymi z dokładnym przeanalizowaniem rynku zbytu oraz sposobu dystrybucji dóbr i usług. Strategie długoterminowe muszą brać pod uwagę zmienną sytuację na rynku. Dlatego pracując nad stworzeniem projektów, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów z dziedziny ekonomii oraz finansów. Ważne jest, aby poszczególne części planów były wprowadzane etapami. Jednoczesna realizacja wszystkich założonych celów to skomplikowany i ryzykowny proces.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj