Wybrana kategoria

Wpływ środowiska pracy na nastrój pracowników

2020-11-09

Nawet najlepiej wykwalifikowani pracownicy nie będą pracować optymalnie w złej atmosferze w pracy. Pracownik lekceważony, nielubiany, nienawidzący swojej pracy i wszystkich dookoła, wściekły na szefa, jest po prostu mało wydajny. Co zatem może zrobić manager, by stworzyć przyjazne i motywujące środowisko pracy?

 

Środowisko pracy: jak wpływa na pracowników?

 

Żeby podwładny dawał z siebie to, co najlepsze, angażował się w obowiązki, był kreatywny i wydajny, potrzebuje motywacji do pracy. System motywacyjny to – wbrew pozorom – nie tylko odpowiednio wysokie wynagrodzenie za pracę czy dodatki do pensji. Równie ważne są kwestie dotyczące codziennych warunków pracy. Jeśli te są niesprzyjające, pracownik wykonuje obowiązki wolniej, a wyniki jego pracy mogą być gorsze jakościowo. Ponadto może odczuwać długotrwały stres skutkujący np. przemęczeniem, wypaleniem i w efekcie podjęciem decyzji o rezygnacji z posady.

 

Z drugiej strony dobra atmosfera w pracy przyczynia się do budowania u pracownika poczucia więzi z firmą, utożsamiania się z nią, a więc także większego zaangażowania w obowiązki służbowe i brania na siebie większej odpowiedzialności. Zatrudniony, który może rozwinąć skrzydła, wykorzystywać swoje talenty w pracy, osiągać mniejsze i większe sukcesy – jest bardziej efektywny, ale też działa motywująco na innych.

 

Atmosfera w pracy: jakie wartości cenią pracownicy?

 

Czym właściwie jest pozytywna atmosfera w pracy? Składa się na nią wiele czynników.

 

Po pierwsze, ważny jest język, w jakim odbywa się komunikacja między pracownikami. Nawet jeśli w zespole panuje swobodna atmosfera, manager oraz pracownicy powinni zwrócić uwagę na to, czy wszyscy odnoszą się do siebie uprzejmie i z szacunkiem. Obelgi pod adresem współpracowników, krzywdzące uwagi powinny być niwelowane. Dobry przykład winna dawać oczywiście kadra zarządzająca.

 

Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że nerwową atmosferę w pracy może wprowadzać także nadużywanie przez managerów języka rywalizacji. Wprowadzenie zdrowej rywalizacji w zespole może działać motywująco, ale wówczas, gdy jest ona podparta życzliwością i przyjaznymi relacjami między pracownikami.

 

Na dobrą atmosferę w pracy bardzo duży wpływ ma postawa samego kierownika zespołu. Czy sprawiedliwie traktuje podwładnych, czy nie wyróżnia nikogo lub przeciwnie, nie deprecjonuje pracy niektórych osób? Czy potrafi porozumieć się z podwładnymi, nie stawia wobec nich nierealistycznych celów? Czy przestrzega norm czasu pracy podwładnych? Wreszcie – czy właściwie reaguje, gdy zauważy, że w pracy mają miejsce sytuacje konfliktowe czy mobbing? Są to niezwykle istotne kwestie, które składają się na to, w jaki sposób zatrudnieni postrzegają swoje miejsce pracy.

 

Środowisko pracy: jak stworzyć przyjazne?

 

Co zrobić, by pracownicy lubili swoją pracę, chętnie do niej przychodzili? czuli się związani z firmą i współodpowiedzialni za jej losy? Nie jest to łatwe. Przede wszystkim warto opracować w firmie kompleksowy plan motywacyjny. Prócz takich kwestii jak adekwatne do pracy warunki płacowe, dodatki czy możliwość pracy zdalnej, należy zastanowić się nad tym, jak wyglądają:

  • relacje między pracownikami,
  • relacje na linii przełożony-pracodawca.

Czasami napięcia w grupie wynikają z tego, że zespół tworzą osoby, które w zasadzie się nie znają, a więc nie rozumieją także wzajemnych motywów działania. Z pomocą przychodzą imprezy czy wyjazdy integracyjne, zajęcia z coachem, pracownicze inicjatywy sportowe czy chociażby zorganizowanie w pracy spotkania zapoznawczego, wspólne świętowanie sukcesów, dzień pizzy itp. Możliwości jest wiele. Silnie łączy także wspólna praca – manager powinien zastanowić się, czy np. warto co jakiś czas robić przetasowanie w ustalonych zespołach, tak, by więcej osób miało szansę współdziałać przy jakimś projekcie.

 

Warto też pamiętać, że często to nie z domownikami, ale z podwładnymi i współpracownikami spędzamy większą część dnia. Znajomości zawarte w miejscu pracy mogą stać się ważną częścią naszego życia. Czy przyjaźń w pracy jest możliwa? Czemu nie. Z pewnością możliwe jest serdeczne koleżeństwo i od niego warto zacząć.

 

Manager powinien także pamiętać, że nic tak nie zbliża ludzi, jak humor. Nawet w firmie o silnie zhierarchizowanej strukturze organizacyjnej, w której panuje formalny sposób komunikacji między pracownikami oraz kadrą zarządzającą, odrobina dystansu do siebie nie zaszkodzi. Warto rozluźniać atmosferę, na przykład w czasie lunchu, jako przerywnik w spotkaniu, podczas wypadu na kawę. Śmiech ma kojące działanie na nasze samopoczucie. Żarty redukują stres, pozwalają na chwilę oderwać się od zajęć i spojrzeć na nie z innej perspektywy – co finalnie pozytywnie wpływa na jakość pracy.

  

Przeczytaj także: