Zatrudnienie młodego pracownika – na co zwrócić uwagę

2019-08-29

Zatrudnianie młodego pracownika ma swoje mocne i słabe punkty. Czy warto dać szansę osobie bez doświadczenia i osiągnięć w branży?

 

W kwestii zatrudnienia młodego pracownika, stawiającego pierwsze kroki na rynku pracy, każda firma prowadzi trochę inną politykę. Niektóre przedsiębiorstwa w ogóle nie biorą pod uwagę możliwości przyjęcia kogoś bez doświadczenia. Zdarza się jednak, że obiecujący absolwenci szkół nie mają najmniejszego problemu z uzyskaniem etatu. Formą pośrednią, praktykowaną w wielu przedsiębiorstwach, jest proponowanie takim osobom stażu bądź zapraszanie ich na praktyki.

 

Praca dla młodych ludzi – wady i zalety

 

Dlaczego mamy zatrudnić młodego pracownika, jeśli zgłaszają się kandydaci o dłuższym stażu pracy? Decydując się na przyjęcie kogoś takiego liczymy na jego zapał, entuzjazm, kreatywność, a także szybkość i efektywność w wykonywaniu zadań. Mamy nadzieję, że będzie to osoba otwarta na nowe doświadczenia i chłonąca nową wiedzę, która jednocześnie wniesie świeże spojrzenie na działalność naszej firmy.

 

Z drugiej jednak strony, spoglądając w CV takiej osoby wiemy, że będziemy musieli sami ją wszystkiego nauczyć. Dobre wykształcenie to nie wszystko, w pracy liczą się także praktyczne umiejętności i doświadczenie, którego młodzi ludzie zazwyczaj nie posiadają. Pojawiają się wątpliwości, czy ktoś taki sprawdzi się na stanowisku, na które aplikuje. Czy będzie potrafił wykorzystać wiedzę zdobytą podczas procesu kształcenia? Czy będzie umiał przystosować się do stałej, wytężonej pracy? Czy będzie potrafił współdziałać z załogą i wspólnie realizować cele firmy? Na co zwrócić szczególną uwagę poszukując młodego pracownika?

 

Zatrudnienie młodego pracownika – komu dać szansę?

 

Nie wszystkie z powyższych obaw mają uzasadnienie. Chociaż studenci uczący się w trybie dziennym nie mogą pozwolić sobie na regularny, ośmiogodzinny etat, nie zawsze oznacza to, że absolwenci szkół zawsze kończą je bez jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego. Absolutnym minimum są obowiązkowe na wszystkich uczelniach publicznych praktyki studenckie.

 

Każda kolejna praktyka jest dobrowolna, więc wynika z inicjatywy młodej osoby. Ponieważ „praktyka praktyce nierówna”, podczas jednej student może być odpowiedzialny za kserowanie dokumentów, zaś podczas drugiej będzie realizował bardziej odpowiedzialne zadania. W czasie rozmowy rekrutacyjnej spróbujmy zatem dowiedzieć się, jakiego typu obowiązki miał w ich czasie nasz kandydat.

 

Wielu młodych ludzi wykorzystuje też wakacje i weekendy do zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. Nawet podejmowane przez nich prace dorywcze i sezonowe mają tutaj znaczenie – świadczą o samodzielności, przygotowują ich do wypełniania w przyszłości roli pracownika, a w przypadku pracy za granicą są też dowodem praktycznej znajomości języka obcego i umiejętności działania w wielokulturowym środowisku.

 

Młody, dobrze zarabiający pracownik – istotne punkty w życiorysie

 

Oceniając CV młodego kandydata nie zapomnijmy także zerknąć w rubrykę „działalność dodatkowa”. Być może okaże się, że ten zdobył już spore doświadczenie poza kategorią „praca” czy „staż”. Duże pole do popisu w ramach zdobywania konkretnych kompetencji dają takie miejsca jak: organizacje studenckie, stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła zainteresowań, wolontariat. Osoby, które czynnie udzielają się w tego typu miejscach, charakteryzują się dużą motywacją do pracy, zaangażowaniem czy nastawieniem na realizację wspólnych celów.

 

Ponadto często realizowanie projektów w ramach takich struktur do złudzenia przypomina pracę nad projektem w przedsiębiorstwie. Nawet jeśli w czasie studiów student realizował działania na mniejszą skalę, wymagały wykorzystania podobnych umiejętności.

 

Nie zapomnijmy przy tym zweryfikować informacji podanych w CV – pytajmy o projekty, zakres działalności, zrealizowane cele i rolę młodego człowieka w ich osiągnięciu. Upewnijmy się, że członkostwo w danej organizacji nie zakończyło się wyłącznie podpisaniem deklaracji i uczestnictwem w kilku spotkaniach.

 

Podsumowując, chcąc zatrudnić młodego kandydata, warto jest przyjrzeć się jego zgłoszeniu pod kątem:
• prac wakacyjnych i dorywczych,
• programów wymiany studenckiej, staży i praktyk studenckich,
• wolontariatów i działalności w różnego rodzaju organizacjach.

Szukajmy osób, które już wykazały się pewną aktywnością, rozpoczęły zdobywanie praktycznych umiejętności i rozwijanie swoich zainteresowań jeszcze w trakcie nauki, robiąc coś ponad absolutne minimum. Możemy się bowiem spodziewać, że ci kandydaci wykażą się również większym zaangażowaniem i samodzielnością w życiu zawodowym.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj