CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

Zmiany w podatkach w 2017 r. 2017-01-13

Od 1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz osób fizycznych. Sprawdzamy, co nowego przyniesie rok 2017 dla podatników.

 

Dla kogo podatek CIT spadnie do 15 proc.?

 

Najważniejszą zmianą jest realizacja zapowiedzi obniżenia podatku od osób prawnych wyrażona w expose Pani Premier. Chodzi o  zmniejszenie podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność z 19 do 15 proc., w celu wsparcia rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Jak podkreślono takie działania  mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków.  Nowa stawka podatku dochodowego 15 proc. dotyczy jedynie małych podatników. Przypomnijmy, że mały podatnik to podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę, ze nowa niższa stawka dotyczy jedynie podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcze nie skorzystają z tej zmiany.

 

Transakcje powyżej 15 tys. zł tylko przelewem

 

Kolejną nowością jest wymóg dokonywania płatności między przedsiębiorcami za pośrednictwem rachunku bankowego, jeśli wartość transakcji przekracza 15 tys. zł - niezależnie od liczby płatności w ramach transakcji. Dotychczas limit ten wynosił 15 tys. euro. Jeżeli płatność całości lub części kwoty odbyłaby się jednak gotówką, wówczas przedsiębiorca straci możliwość zaliczenia jej do kosztów podatkowych.  Rozwiązanie to dotyczy zarówno płatników PIT jak również CIT.

 

Wyższe składki ZUS

 

Trzeba także wskazać, że zmienią się składki na ubezpieczenie społeczne. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą podstawę wymiaru składek stanowi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Na chwilę obecną znamy już wysokość składek na:

  • ubezpieczenie emerytalne - 499,28 zł;
  • ubezpieczenie rentowe - 204,62 zł;
  • ubezpieczenie chorobowe - 62,67 zł.

Natomiast wysokość składki zdrowotnej poznamy w drugiej połowie stycznia, kiedy to GUS kiedy to GUS poda wysokość wynagrodzenia za czwarty kwartał 2016 r.  

Przeczytaj także:

Skomentuj