Wybrana kategoria

Analityk IT - wymagania, ścieżka kariery, wynagrodzenie

2020-09-09

Specjaliści, pracujący na styku IT i biznesu, finansów oraz marketingu w swojej pracy umiejętnie łączą technologie z możliwościami ich praktycznego zastosowania. Przykładem takiego specjalisty jest analityk IT – zawód, który daje ogromne możliwości rozwoju, a przy tym zapewnia ciekawą pracę i jest dobrze płatny.

 

Czym zajmuje się Analityk IT?


Najprościej mówiąc, głównym zadaniem analityka IT jest współudział w rozwoju systemów i aplikacji, tak aby w optymalnym stopniu wspierały one realizację celów biznesowych firmy.


Wymaga to z jego strony określenia i zdefiniowania rzeczywistych potrzeb, a następnie identyfikacji koniecznych działań i modyfikacji w systemach IT. Przytoczony opis stanowiska jest oczywiście uproszczeniem charakterystyki pracy analityka. Bywa ona bardzo zmienna i zależy od wielu czynników – np. etapu, na którym znajduje się projekt, rodzaju rozwiązania, którego dotyczy, a także branży i przyjętej w firmie metodologii prowadzenia projektu.


Na pytanie jak wygląda typowy dzień pracy analityka, Magda Powązka-Filipiak, Analityk IT w eService odpowiada z uśmiechem: Coś takiego nie istnieje.

 

Co robi analityk IT na co dzień? 

 

Jak pracuje analityk IT, skoro nie ma reguł i ustalonych modeli realizacji zadań? Z jakimi niespodziankami może się spotkać i na jakie wyzwania powinien być przygotowany? Co będzie jego kluczem do sukcesu i największym atutem?


Praca jako analityk wymaga przede wszystkim zdolności łączenia ze sobą dwóch obszarów – rozumienia potrzeb i procesów biznesowych zachodzących w firmie oraz znajomości dostępnych technologii, w tym ich możliwości i ograniczeń.


Analityk proponuje rozwiązania, ale ich nie narzuca. Niekiedy mediuje pomiędzy IT a innymi obszarami w organizacji. Na przykład, kiedy biznes oczekuje jednego rozwiązania, a zespół programistów widzi w nich spore ryzyka, bądź duże trudności implementacyjne. Dobrze jest wtedy połączyć te dwa światy i wypracować wspólne, satysfakcjonujące wszystkich rozwiązanie – wyjaśnia Joanna Koc, Analityk IT w eService, jedna z kilku kobiet pracujących na tym stanowisku w eService.


Praca analityka IT to w dużej części wsparcie komunikacji pomiędzy zespołami - spotkania z biznesem i programistami, analiza danych, dokumentowanie procesów, ustalanie priorytetów i stała weryfikacja postępów ustalonych działań.


Mój dzień pracy zaczyna się od sprawdzenia, jakie spotkania mam zaplanowane i jakimi tematami trzeba się zająć. Analityk jest pomostem, łącznikiem wiedzy pomiędzy biznesem a programistami, dlatego też spotkań bywa dużo. Z jednej strony trzeba zebrać informacje od biznesu, dopytać o szczegóły, które mogą być przydatne, uporządkować i przekazać to programistom. Najlepiej osobiście, bo to pozwala szerzej wytłumaczyć skąd taki, a nie inny pomysł na rozwiązanie. Od razu też można wysłuchać pomysłów drugiej strony i wspólnie wypracować dobry kompromis. Do tego dochodzą spotkania organizacyjne. Dlatego ciągłe kontrolowanie swojego kalendarza jest konieczne – wyjaśnia Joanna Koc.

 

eservice-praca-analityk-it

 

Cechy przydatne w pracy analityka:


Umiejętność wyboru i godzenia priorytetówgdy do wykonania jest kilka zadań naraz, trzeba szybko określić te, które są ważniejsze oraz te, które mogą poczekać „w kolejce” – wyjaśnia Joanna Koc. Wydaje się to proste, ale w praktyce wcale takie nie jest. Za każdym priorytetem stoją ludzie, dla których ich zadania są najważniejsze. Poza tym poszczególne działania są często ze sobą powiązane i wpływają na siebie nawzajem. Umiejętność błyskawicznego łączenia faktów i podejmowania decyzji jest w takich przypadkach kluczowa.


DociekliwośćAnalityk IT nie może bać się zadawania pytań. To bardzo ważne, bo to ogromna część jego pracy. Czasem, jak wszyscy miewamy problem z ujawnieniem własnej niewiedzy bądź przyznaniem, że czegoś nie rozumiemy. Tutaj nie ma na to miejsca – bez dogłębnego zrozumienia tematu, nie jesteśmy w stanie zaproponować optymalnego, ani nawet poprawnego, rozwiązania – podkreśla Joanna Koc.


Zdolności komunikacyjne – są niezwykle ważne, z uwagi na konieczność utrzymywania stałego kontaktu z ludźmi reprezentującymi zupełnie różne środowiska. W każdym z nich rozmawia się nieco innym językiem, a analityk często spełnia funkcję interfejsu usprawniającego wymianę informacji pomiędzy nimi. Jego rolą jest m.in. wyjaśnianie nieścisłości, przekazywanie informacji o potencjalnych trudnościach zidentyfikowanych przez obie strony, a także dbanie, by potrzeby biznesu nie zdominowały IT i odwrotnie. Można powiedzieć, że analityk sprowadza język biznesu i technologii do wspólnego mianownika oraz dba, by był on zrozumiały dla wszystkich osób biorących udział w projekcie.

 

Kompetencje pracy analityka – ta praca spodoba Ci się, jeśli jesteś:


Duchem niespokojnym, za to świetnie poukładanym – to praca, w której sytuacja zmienia się czasem bardzo dynamicznie, dużo się dzieje, a kluczowe jest pojmowanie znaczenia pojawiających informacji i zachodzących zdarzeń. Do tego niezbędny jest porządek w dokumentacji i trzymanie się planu działania.


Spostrzegawczy – to właśnie analityk musi umieć dostrzegać niespójności i analizować możliwości ich eliminowania.


Doskonałym słuchaczem – choć to tylko przenośnia, analityka można porównać do psychoterapeuty. Cechą, która ich łączy jest umiejętność cierpliwego i uważnego wysłuchania opinii oraz potrzeb klientów. Analityk musi umieć słuchać z pełnym zaangażowaniem, by zrozumieć, co i o czym mówi jego rozmówca. Jednocześnie już podczas rozmowy powinien umieć łączyć przekazywane informacje z wiedzą, którą już posiada. Dzięki temu już na etapie pierwszego kontaktu może wykryć nieścisłości albo problematyczne kwestie wymagające doprecyzowania – podkreśla Joanna Koc.


Komunikatywny – wiedza zgromadzona przez analityka przynosi pożytek tylko wtedy, kiedy potrafi on zrozumiale przekazywać ją swoim współpracownikom. To umiejętność niezbędna zarówno w planowaniu, przygotowywaniu dokumentacji, jak i w rozmowach z programistami czy partnerami biznesowymi. Zrozumiała, precyzyjna komunikacja podczas pracy z biznesem pomaga sparafrazować to, co się przed chwilą usłyszało, w celu potwierdzenia poprawnego zrozumienia otrzymanej informacji. Podczas przygotowania dokumentacji – sprawia, że zadania do wykonania są precyzyjnie określone i zrozumiałe, a to skutkuje mniejszą liczbą pytań pojawiających się w trakcie prac programistycznych. Podczas rozmów z programistami – pomaga wyjaśnić omawiane zagadnienie i redukuje ryzyko błędów. Tym samym skraca czas spotkań i zwiększa efektywność pracy programistów, która przecież nie jest tania – dodaje Joanna Koc.

 

Analityk IT – zawód dla każdego?


Kobiety w branży IT stanowią zaledwie około 10% jej pracowników. Co ciekawe, zawód analityka cieszy się wśród nich większą popularnością niż inne specjalizacje – jak administrowanie systemami czy programowanie. Z raportów opisujących rynek pracy wynika, że wśród analityków IT aż 22% to kobiety. Z czego wynika taka różnica?
Przypuszczalnie powodem są specyficzne predyspozycje i szerokie spektrum kompetencji, których wymaga praca na tym stanowisku. Wśród omówionych wcześniej cech charakteryzujących dobrego kandydata lub kandydatkę na analityka, ważne miejsce zajmują tzw. umiejętności miękkie. W tym te ułatwiające komunikację międzyludzką – wyjaśnia Joanna Koc.

 

Analityk IT: od czego zacząć?


Sposobów na rozpoczęcie pracy jako analityk IT, jest kilka:


1. Podstawowa, to rozpoczęcie kariery od stażu lub praktyki. To bardzo dobry pierwszy krok w IT dla początkujących. Współczesny rynek pracy obfituje w ogłoszenia rekrutacyjne dotyczące stażu dla Młodszego Analityka. Zazwyczaj są one kierowane do studentów lub absolwentów kierunków informatycznych oraz kierunków ścisłych. Dzięki odbyciu jednego czy dwóch staży mogą oni zdobyć umiejętności, które pozwalają szukać pracy jako młodszy analityk IT.

 

2. Inną opcją, polecaną osobom mającym już podstawowe doświadczenie zawodowe, jest aplikowanie na stanowiska związane z analityką IT na poziomie juniorskim. W tym przypadku wymagane jest doświadczenie w pracy projektowej dla branży IT lub wiedza praktyczna związana z technologiami bazodanowymi (np. SQL), tworzeniem modeli procesów biznesowych i systemów (np. BPMN, UML), czy znajomości arkuszy kalkulacyjnych na poziomie zaawansowanym.

 

3. Jeszcze innym sposobem na karierę analityka IT jest przekwalifikowanie się z pokrewnego obszaru zawodowego.

 

Z takiej możliwości skorzystała Magdalena Powązka-Filipiak, która zamieniła swoją ścieżkę zawodową z testerskiej na analityczną. Jak sama mówi, chciała przyjrzeć się procesom, które zna, od zupełnie innej strony: Moje doświadczenie jako testera pozwoliło mi poznać aplikacje, systemy oraz procesy biznesowe. Teraz, dzięki tej wiedzy, jako analityk jestem w stanie lepiej projektować zmiany w istniejących już procesach oraz z większą łatwością tworzyć nowe. – wyjaśnia Magdalena. Wcześniej, jako tester otrzymywałam produkt końcowy, a moje zadanie polegało na weryfikacji, czy jest zgodny z wymaganiami. Teraz pracuje na wcześniejszym etapie projektu i widzę z szerszej perspektywy cały proces jego tworzenia. To dla mnie bardzo ciekawa odmiana - nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak dużo pracy trzeba wykonać, aby produkt ostatecznie dotarł do zlecającego – dodaje analityk eService.


Zmiana ścieżki kariery w obrębie jednej organizacji daje szereg dodatkowych korzyści. Nowe obszary zawodowe można poznawać, pracując w znanym i bezpiecznym środowisku. Ułatwia to uczenie się i zdobywanie informacji. Potwierdza to także Magdalena Powązka-Filipiak: Jako tester poznałam już dość dobrze koleżanki i kolegów deweloperów - zdążyliśmy się dotrzeć, a to bardzo pomaga w pracy nad złożonymi problemami. Proces wdrażania zmian jest przecież tak naprawdę pracą zbiorową.

 

eservice-praca-analityk-it-2

 

Ile zarabia analityk IT?


Zarobki na tym stanowisku są uzależnione od zdolności i kompetencji. Według danych serwisu Wynagrodzenia.pl, standardowe wynagrodzenie specjalisty wynosi 7620 zł brutto, choć 25% pracowników zarabia mniej niż 6190 zł brutto (4452 netto).


Warunki zatrudnienia proponowane analitykom IT są z reguły dość dobre. Poszukują ich nowoczesne firmy mające świadomość, że dla specjalistów w tej dziedzinie, oprócz wynagrodzenia ważne są możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego. Dzięki temu kandydaci na to stanowisko mogą znaleźć oferty pracy zapewniające szeroki zakres benefitów pozapłacowych i szkoleń.


Ilość ofert pracy na stanowisku analityka IT rośnie i zapewne dalej będzie rosnąć, ponieważ osoby będące pośrednikami i mediatorami pomiędzy programistami a biznesem odgrywają kluczową rolę dla efektywnego prowadzenia projektów IT. Ich pracy nie da się zautomatyzować czy zastąpić algorytmami, co sprawia, że analityk IT to zdecydowanie zawód przyszłości i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach jego znaczenie będzie rosło.

Przeczytaj także: