Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Umiejętności cenione przez pracodawców

2019-09-26

Powstaje więc pytanie, jakie to są kompetencje?


Występuje rozbieżność między kandydatami do pracy a pracodawcami co do tego, jakie umiejętności są przez pracodawców najbardziej cenione i poszukiwane u pracowników. Pomocne mogą być tu wyniki badania „Dwa światy – kompetencje przyszłości” przeprowadzonego w 2014 roku w Polsce wśród 1294 absolwentów i 127 pracodawców i. Na pierwszym miejscu wskazań absolwentów (59%) jest doświadczenie zawodowe, jednak wśród wskazań pracodawców doświadczenie zawodowe nie pojawiło się ani razu.

Z drugiej strony raport z „Badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2013” wskazuje, że najbardziej cenionymi przez pracodawców u kandydatów do pracy cechami są: odpowiedzialność/dyscyplina pracy/uczciwość, kreatywność/ innowacyjność, uprzejmość/prezencja, chęć do pracy, samodzielność, staranność/skrupulatność, przedsiębiorczość – te cechy wskazało 79% pracodawców biorących udział w badaniu.

Bardzo często w grupie pożądanych cech wskazywane były również kompetencje interpersonalne, m.in.: kontakty z ludźmi; współpraca w grupie; komunikatywność. Wymieniło je aż 58% badanych. Mniej niż połowa wszystkich wskazań dotyczyła umiejętności typowo zawodowych. Pojawiły sie one tylko u 42% badanych.

Dlaczego umiejętności związane z zawodem pojawiają się dopiero na trzeciej pozycji? Możliwe, że pracodawcy uważają te kompetencje z jednej strony za oczywiste lub - z drugiej strony - ich brak nie jest dla firmy tak odczuwalny, jak brak pozostałych, wcześniej wspomnianych. Kandydat posiadający kompetencje do pracy w danym zawodzie jest łatwiejszy do pozyskania na rynku pracy, a z kolei kandydat, który ich nie posiada - często dostaje możliwość szybkiego dokształcenia w konkretnej dziedzinie.

 

Stosunkowo często w wypowiedziach pojawiała się umiejętność posługiwania się komputerem w stopniu zaawansowanym. Co piąte wskazanie dotyczyło kompetencji kognitywnych, tj.: umiejętności uczenia się i rozwiązywania problemów. Dodatkowo pracodawcy zwracali uwagę na posiadanie konkretnych uprawnień, jak np. prawa  jazdy, a także na dyspozycyjność pracowników czy też znajomość języków obcych.

 

Umiejętności wskazywane przez pracodawców w ofertach pracy


Analiza ofert pracy, dokonana przez serwis biurokarier.edu.pl, pokazuje, że najczęściej wskazywanymi przez pracodawców umiejętnościami poszukiwanymi u kandydatów do pracy są komunikatywność, sumienność oraz dokładność.

 

Podsumowując, przyszli pracownicy powinni skupić się na kilku podstawowych umiejętnościach poszukiwanych przez pracodawców: praca zespołowa, kreatywność i innowacyjność, komunikatywność, samodzielność, chęć do pracy, skrupulatność, sumienność, dokładność. Czy to wszystko? Można przyjąć, że tak, jednak… organizacje mogą szukać jeszcze u kandydatów do pracy umiejętności specyficznych, wynikających z funkcjonującej w nich kultury organizacyjnej i zdiagnozowanych potrzeb.

Przykładowo PZU, jak mówi prezes zarządu Andrzej Klesyk, szuka osób, które są zdolne do myślenia holistycznego i nieschematycznego, umieją się uczyć i selekcjonować wiedzę, potrafią pracować w zespole lub w sieci, wiedzą, jak zaplanować i wykonać na czas swoją pracę. Mają zdolność rozumienia innych i współczucia im, są uczciwi i odważni, zdolni do stawiania sobie ambitnych celów i osiągania ich bez naruszania godności innych osób.

 

Umiejętności cenione przez pracodawców

 

Zdobycie formalnego wykształcenia, z ukończeniem studiów włącznie, nie gwarantuje już nikomu pracy. W obecnych czasach dużo bardziej istotne i bardziej cenione przez pracodawców są konkretne umiejętności, które pracownik posiada i może wykorzystać w pracy zawodowej.

Wojciech Michałek partner zarządzający WIK Consulting doradztwo HR szkolenia, konsultant HR i trener biznesu

(www.wsiie.olsztyn.pl, www.biurokarier.umk.pl,www.wyborcza.pl)

Przeczytaj także: