List motywacyjny opiekun medyczny – jak napisać?

 
List motywacyjny opiekun medyczny – jak napisać?

Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych jest bardzo ważnym zadaniem, niezależnie od tego, jakiego zajęcia poszukujemy. Praca jako opiekun medyczny wymaga nie tylko wiedzy zawodowej, ale też empatii, odpowiedzialności, wysokich umiejętności komunikacyjnych. Posiadanie takich cech powinno się więc pokazać już na etapie rekrutacji. Jak rozpocząć i jak zakończyć list motywacyjny? W jaki sposób napisać ten dokument?

 

Opiekun medyczny – jak wygląda list motywacyjny?

 

List ma określoną strukturę – jest bowiem dokumentem o formalnym charakterze. Nie trzeba się jednak obawiać komplikacji. Tak naprawdę ma on pokazać, że jesteśmy silnie zmotywowani do pracy w roli opiekuna medycznego i uważamy, że się w niej sprawdzimy.

 

O ile w życiorysie (niezależnie od tego, który z rodzajów CV wybierzemy) podajemy suche fakty na temat naszego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności, o tyle w liście mamy miejsce na rozwinięcie wątków, które są najbardziej interesujące z punktu widzenia pracodawcy.

 

Struktura listu powinna wyglądać następująco:

 


dane kandydata                                                                        miejscowość i data sporządzenia dokumentu

adresat listu

 

 

tytuł – List motywacyjny

 

 

Treść listu, zawierająca odpowiedzi na pytania: Kim jestem zawodowo? Dlaczego warto mnie zatrudnić? Jakiego pracownika zyska pracodawca, który zdecyduje się mnie przyjąć?

 

 

 

Zwrot grzecznościowy (Z poważaniem/ Z wyrazami szacunku)

oraz imię i nazwisko kandydata

 

 

 

klauzula RODO (identyczna jak klauzula CV)

 

Opiekun medyczny – jak zacząć list motywacyjny?

 

List motywacyjny do pracy można rozpocząć, wspominając, na jakie stanowisko aplikujemy i ewentualnie gdzie znaleźliśmy ogłoszenie. Możemy też od razu wprowadzić przedstawienie naszej osoby. Zacznijmy od podstawowych kwestii – napiszmy pokrótce, jak długie mamy doświadczenie, gdzie zdobyliśmy wykształcenie. W liście warto podkreślić swoje największe atuty, np. indywidualne podejście do pacjenta, zaangażowanie w pracę, wytrwałość, odpowiedzialność za powierzone zadania, otwartość i umiejętność nawiązywania kontaktów. Jeśli mamy na naszym koncie jakieś zawodowe sukcesy, braliśmy udział w konferencjach czy dodatkowych szkoleniach, mamy rekomendacje od pacjentów lub poprzednich pracodawców, to warto się takimi osiągnięciami w liście pochwalić.

 

Opiekun medyczny – jak zakończyć list motywacyjny?

 

List kończymy zazwyczaj wyrażeniem nadziei na udział w kolejnym etapie rekrutacji, czyli rozmowie rekrutacyjnej. W tym miejscu możemy także napisać, od kiedy jesteśmy dyspozycyjni, jaki rodzaj kontaktu preferujemy. Jak w opisanym wyżej szablonie, list zakończmy poprzedzonym zwrotem grzecznościowym podpisem. Jeśli wysyłamy dokument online, nie musimy go drukować, podpisywać ręcznie i skanować. Podpis jest natomiast wymagany, gdy planujemy dostarczyć dokumenty aplikacyjne osobiście lub tradycyjną pocztą.

 

Nie zapominajmy też o klauzuli RODO. Może ona mieć następującą treść: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

 

Więcej artykułów "List motywacyjny"

Polecane oferty