Lista stanowisk - Pracownik Biurowy

Polecane oferty - Administracja biurowa

Pracownik Biurowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik biurowy, czy też biurowo-administracyjny, to odpowiednia profesja dla osób lubiących kontakt z ludźmi, skrupulatnych i dobrze zorganizowanych. Zadania pracownika biurowego są ściśle związane z koordynowaniem codziennej pracy biura czy sekretariatu. Zatrudnienie można znaleźć praktycznie w każdej branży.

PRACOWNIK BIUROWY – ZAKRES OBOWIĄZKÓW

W zależności od profilu działalności firmy zakres obowiązków może się różnić. Np. przedsiębiorstwo, do którego poszukiwany jest pracownik biurowy z językiem niemieckim czy angielskim, może potrzebować osoby przede wszystkim obsługującej obcojęzycznych klientów, sporządzającej tłumaczenia i teksty w języku obcym. Z kolei pracownik w biurze rachunkowym zajmuje się przede wszystkim zadaniami związanymi z księgowością itd.

Można jednak wyróżnić kilka podstawowych, wspólnych niemal we wszystkich firmach obowiązków. Są to:
- obsługa petentów,
- obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej, tradycyjnej oraz elektronicznej,
- archiwizowanie dokumentów,
- redagowanie pism,
- przygotowywanie prezentacji i ofert,
- koordynacja obiegu informacji i dokumentów wewnątrz firmy.

PRACOWNIK BIUROWY – KWALIFIKACJE

Po analizie ogłoszeń o pracę nasuwa się wniosek, że umiejętności pracownika biurowego są bardziej istotne od kierunkowego wykształcenia. Osoby, chcące swoją karierę związać z tego typu pracą, mogą jednak merytorycznie się do tego przygotować, zdobywszy tytuł technika prac biurowych. To na pewno atut, choć oczywiście nie warunek konieczny stawiany wobec kandydatów, planujących wykonywać ten zawód. Pracownik biurowy musi być osobą dobrze zorganizowaną i komunikatywną. Powinien cechować się samodzielnością, odpowiedzialnością i skrupulatnością. Jeśli chodzi o kompetencje twarde, to pracodawcy wymagają znajomości języka obcego oraz perfekcyjnej obsługi biurowych programów komputerowych i sprzętów.


GDZIE SZUKAĆ PRACY W ZAWODZIE PRACOWNIKA BIUROWEGO?

Pracownik biurowy znajdzie zatrudnienie w administracji zarówno w firmach prywatnych, jak i instytucjach publicznych. Pracodawcy oferują zazwyczaj 8-godzinny tryb pracy, choć zdarzają się też oferty zatrudnienia na pół etatu, np. w godzinach popołudniowych. Osoba na tym stanowisku może liczyć na stabilność zatrudnienia i pozapłacowe benefity. Wśród najpopularniejszych z nich znajdują się pakiet opieki medycznej i karnety sportowe.

ILE ZARABIA PRACOWNIK BIUROWY?

Zgodnie z opublikowanym w lutym 2019 roku Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń, mediana zarobków netto pracowników administracyjno-biurowych wynosi:
    • 2199 zł w przypadku młodszego specjalisty,
    • 2407 zł dla specjalisty,
    • 2680 zł dla starszego specjalisty.

Mediana jest to centralna wartość zbioru. Oznacza to, że połowa pracowników zarabia mniej a połowa więcej. 25% najgorzej opłacanych młodszych specjalistów otrzymuje pensje poniżej 1850 zł netto. Z kolei do portfeli 25% najlepiej wynagradzanych starszych specjalistów co miesiąc trafia kwota przekraczająca 3306 zł. Poza stażem na zarobki wpływa też wykształcenie pracownika, wielkość firmy i województwo.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Administracja biurowa