NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik Biurowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik Biurowy to osoba, która odpowiada za zarządzanie i koordynowanie codziennej pracy biura. Do głównych obowiązków osoby tej należy, m.in.: obsługa petentów, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, archiwizacja dokumentów, pisanie pism biurowych oraz analiza kierowanych do firmy zapytań ofertowych, przeszukiwania i analizy biuletynu zamówień publicznych, przygotowania ofert o specyfice zamówień publicznych, monitorowanie rozstrzygniętych przetargów.


WYMAGANIA

Pracownik Biurowy powinien mieć minimum wykształcenie policealne o profilu administracyjnym lub wyższe (studenci ostatnich lat studiów). Poza tym osoba ta musi znać w stopniu dobrym język angielski, obsługę komputera i sprzętu biurowego, np.: telefon, ksero, fax, scaner, itp. Mile widziane jest też praktyczne doświadczenie z procesów administracyjno – biurowych oraz logistycznych. Pracownik Biurowy powinien także cechować się, m.in.: komunikatywnością, solidnością, dokładnością, a także miłą aparycją, wysoką kulturą osobistą, samodzielnością, umiejętnością współpracy z innymi pracownikami oraz sprawnie wykonywać polecone mu zadania.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro. Zawód ten wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi. Czas pracy w systemie ośmiogodzinnym godzinny. Pracownik ma możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Pracownik Biurowy może być zatrudniony - w administracji w firmach prywatnych lub instytucjach państwowych.


ZAROBKI

Przeciętna płaca pracownika biurowego kształtuje od 1,300 zł - 3,500 zł i wyżej. Wynagrodzenie pracownika tego zależy głównie od długość stażu pracy, wykształcenia oraz położenia geograficznego zakładu pracy i majętności firmy. Wśród innych dodatków pracownik może otrzymać, np.: telefon komórkowy, szkolenia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik Biurowy

zobacz więcej ofert pracy dla Pracownik Biurowy