Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inspektor w Administracji Publicznej

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

WYMAGANIA

Na tym stanowisku potrzebne jest posiadanie wykształcenia wyższego, udokumentowanego doświadczenia zawodowego oraz spełnienie szeregu wymagań formalnych: pełnoletniości, niekaralności, nieposzlakowanego opinii i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagane są także odpowiednie predyspozycje osobowe: sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, szybkość działania, otwartość na zmiany oraz chęć rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji.

WARUNKI PRACY

Jest to praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu. Pracownik na co dzień pracuje przed komputerem oraz obsługuje inne urządzenia biurowe. Stale ma kontakt z innymi ludźmi, zarówno wewnętrzny z współpracownikami, jak również zewnętrzny z petentami i interesantami urzędu. Ponosi bezpośrednią odpowiedzialność przez swoim przełożonym.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Inspektor może szukać zatrudnienia w urzędach administracji publicznej, zarówno centralnej, jak samorządowej. Pracowników na to stanowisko szukają m.in. urzędy lokalne (miasta, gminy) i centralne (GUS, NIK), ministerstwa oraz instytucje kontroli i nadzoru.

ZAROBKI
Inspektor zarabia w przedziale 2,5-3,7 tys. zł brutto. Do tego dochodzi dodatek w postaci „trzynastej” pensji oraz premii. Wynagrodzenie zależy od rodzaju jednostki publicznej, w której jest zatrudniony. Najlepsze pensje oferują urzędy centralne i ministerstwa.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inspektor w Administracji Publicznej

zobacz więcej ofert pracy dla Inspektor w Administracji Publicznej