Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Chemik

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Chemik jest osobą badającą i analizującą skład chemiczny substancji organicznych i nieorganicznych, przeprowadzającą badania laboratoryjne i konstruującą teorie, jednocześnie weryfikując wiedzę dotychczas znaną. Osoby wykształcone w tym kierunku mogą pracować naukowo, lub w charakterze specjalisty w różnorodnych firmach i przedsiębiorstwach, prowadzących działalność związaną z chemią, przeważnie przedsiębiorstwach produkcyjnych, wytwarzających chemikalia, detergenty, rafineriach, firmach farmaceutycznych, etc. Spektrum dostępnych zastosowań dla wiedzy i doświadczenia, posiadanego przez absolwenta stosownego kierunku jest bardzo duże. Pozostanie na uczelni pozwala na ciągłe poszerzanie swojej wiedzy, oraz przeprowadzanie badań laboratoryjnych dla określonych zagadnień, wydawanie publikacji naukowych i poszerzanie ogólnie poznanej wiedzy w tej materii.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym krokiem w drodze do zawodu chemika, jest ukończenie wyższej uczelni technicznej, lub uniwersytetu na kierunku chemia, z późniejszą specjalizacją w określonej dziedzinie. Studia na tym kierunku obfitują w doświadczenia praktyczne, zajęcia laboratoryjne i terenowe, absolwenci posiadają wiedzę praktyczną i teoretyczną, niezbędną w późniejszej pracy zawodowej.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy chemika, w zależności od jego specjalizacji i charakteru działalności firmy, lub instytucji, w której został zatrudniony, może być przestrzeń laboratoryjna, teren, lub hala produkcyjna przedsiębiorstwa. Skomplikowane obliczenia są obecnie wykonywane za pośrednictwem systemu komputerowego, z którego obsługą dana osoba musi być zaznajomiona na poziomie ponadpodstawowym. Praca chemika może wiązać się ze stycznością z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia, lub życia.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów kierunków chemicznych oferują liczne firmy i przedsiębiorstwa, prowadzące działalność o różnorodnym charakterze, między innymi wymienione wyżej firmy farmaceutyczne, lub rafinerie.


ZAROBKI

Zarobki chemika są ściśle uzależnione od miejsca jego zatrudnienia i zakresu wyznaczonych obowiązków.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Chemik

zobacz więcej ofert pracy dla Chemik