Wybrana kategoria

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Meteorolog, inaczej zwany także synoptykiem, jest osobą prowadzącą stały monitoring warunków atmosferycznych na podległym obszarze. Wyniki tychże obserwacji, popartych posiadaną wiedzą i doświadczeniem mogą zostać wykorzystane do opracowania prognozy pogody na najbliższy czas. Do prowadzenia badań aktualnego stanu pogody synoptyk wykorzystuje szereg specjalistycznych przyrządów, do których należą termometry, barometry, barografy, deszczomierze, wiatromierze, heliografy, i wiele innych. Zazwyczaj urządzenia te umieszcza się w specjalnie przygotowanych ogródkach meteorologicznych, położonych w najbardziej dogodnych z punktu widzenia obserwacji miejscach. Dane i prognozy opracowywane przez meteorologów przekazywane są masowemu odbiorcy za pośrednictwem mediów tradycyjnych i elektronicznych.


WYMAGANIA

Niegdyś specjalistów w zakresie meteorologii kształcono na odrębnych kierunkach technicznych w technikach i szkołach zawodowych, obecnie jedyną dostępną możliwością pozyskania niezbędnej do wykonywania zawodu meteorologa wiedzy jest ukończenie szkolenia, organizowanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Osoby zainteresowane pracą w tym charakterze muszą odznaczać się ponadprzeciętnymi zdolnościami analitycznego myślenia, cierpliwością przy długotrwałych obserwacjach i zaangażowaniem w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Potencjalni pracodawcy oczekują od kandydatów cech personalnych, pozwalających na efektywną pracę w zespole, oraz zdolność samoorganizacji pracy.


WARUNKI PRACY

Praca meteorologa nosi znamiona pracy naukowej, co przejawia się pod postacią prowadzonych przez niego badań aktualnego stanu pogody i opracowywania perspektywicznych prognoz na podległym terenie. Dane wprowadzane są do komputera i przekazywane do odbiorców zdalnie.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia w charakterze meteorologa stwarzają stacje meteorologiczne, obserwatoria meteorologiczne, Lotnicze Biura meteorologiczne i inne placówki, zajmujące się działalnością o podobnym charakterze.


ZAROBKI

Średnie zarobki meteorologa utrzymują się na poziomie 3500 złotych brutto.