NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Dekarz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Dekarz jest to osoba zajmująca się pokrywaniem i naprawianiem dachów - pokryciami dachowymi takimi jak: dachówki ceramiczne, blacho-dachówkami, wierzba, asfalt i masa bitumiczna, gonty, papa, płyty z tworzyw sztucznych, itp. Poza tym, pracownik ten zabezpiecza dach i budynek przed zawilgoceniem, np. zakłada rynny, rury spustowe oraz izolacje przeciwwilgociowe. A także planuje prace dekarskie i zaopatrzenie materiałów oraz narzędzi, sprzętu i maszyn.


WYMAGANIA

Zawodu dekarza, podobnie jak innych związanych z budownictwem, można nauczyć się w szkołach zawodowych lub na kursach przyuczających, kwalifikujących do tego zawodu. Natomiast po trzech latach pracy w charakterze pomocnika dekarza można zgłosić się na specjalny egzamin i uzyskać tytuł czeladnika. Osoba na tym stanowisku powinna cechować się: bardzo dobrą sprawnością fizyczną - nie ma zaburzeń zmysłu równowagi, dokładnością, systematycznością, solidnością i umiejętnością współdziałania z innymi pracownikami. Poza tym musi mieć dobry refleks i podzielność uwagi, zdolności manualne i konstrukcyjne oraz wyobraźnię przestrzenną.


WARUNKI PRACY

Dekarz pracuje zarówno w swoim warsztacie, gdzie przygotowuje materiały niezbędne do wykonania konkretnego projektu, jak i na budowie podczas montażu dachu. Jest to praca niebezpieczna, ciężka - fizyczna, wymagająca dokładności i zmysłu estetycznego. Pracownik ten jest narażony na choroby zawodowe, np.: na upadek z wysokości, porażenie prądem w zetknięciu z linią elektryczną, zranienia ostrymi narzędziami, poparzenia gorącymi materiałami, poparzenia od słońca. Ponadto, w pracy tej, występuje konieczność przenoszenia ciężarów (rolek papy, dachówek itp.), co może powodować bóle pleców, a przy niektórych technikach montażu pracownik może być też narażony na działanie toksycznych substancji.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Praca przy pokryciach dachowych jest trudna i bardziej niebezpieczna niż tradycyjne roboty budowlane, a fachowców w tej dziedzinie w naszym kraju jest bardzo mało. Polscy dekarze są bardzo cenionymi fachowcami w Unii Europejskiej, stąd wielu z nich pracuje poza granicami Polski. Dekarz może być zatrudniony wszędzie tam, gdzie prowadzone są prace budowlane - kładzenie dachów, naprawa.


ZAROBKI

Przeciętne wynagrodzenie dekarza oscyluje wokół średniej krajowej (około 2,5 tys. zł - 6 tys. zł). Zarobki zależą od regionu kraju, co sprawia, że zdarzają się odstępstwa w jedną i w drugą stronę.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Dekarz

zobacz więcej ofert pracy dla Dekarz