Lista stanowisk - Kierownik robót budowlanych

Polecane oferty - Budownictwo / Geodezja

Kierownik robót budowlanych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik robót budowlanych odpowiada za prawidłowe, zgodne z przyjętymi zasadami prowadzenie robót budowlanych oraz przestrzeganie prawa budowlanego. Do jego zadań należy również rozdzielanie zadań pracownikom oraz nadzór nad podwykonawcami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku nadzoruje terminowość wykonywanych prac oraz realizację budowy zgodnie z założonym harmonogramem i budżetem. Często kierownik robót budowlanych zajmuje się również prowadzeniem rozliczeń robocizny, materiałów czy sprzętu.

 

WYMAGANIA

Kierownik robót budowlanych powinien posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadać doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac. Częstym wymogiem jest również posiadanie wykształcenia wyższego (kierunek budownictwo).

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna wykazywać się komunikatywnością oraz umiejętnością pracy w zespole. Ważna jest również samodzielność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

WARUNKI PRACY

Praca kierownika robót budowlanych wymaga dużej mobilności i gotowości do częstych wyjazdów. Często jest to praca w trudnych waunkach atmosferycznych (deszcz, niskie temperatury). Wiąże się też z koniecznością podejmowania szybkich decyzji i radzeniem sobie z sytuacjami stresowymi.

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierownik robót budowlanych jest osobą niezbędną na każdej budowie. Dlatego może być zatrudniony zarówno przy budowie np. domów jednorodzinnych, jak i osiedli mieszkaniowych czy budynków biurowych. Najczęściej jest zatrudniany przez firmy z branży budowlanej.

 

ZAROBKI

Zarobki kierownika robót budowlanych wahają się od 3 do 5 tys. zł. 

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Budownictwo / Geodezja