Lista stanowisk - Pracownik Monter Konstrukcji Stalowych

Polecane oferty - Budownictwo / Geodezja

Pracownik Monter Konstrukcji Stalowych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik Monter Konstrukcji Stalowych to osoba, która zajmuje się przygotowaniem oraz montażem konstrukcji metalowych z różnego typu elementów lub prefabrykatów. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowanie surowców do montażu, spawanie konstrukcji stalowych, szlifowanie, obróbka metali, transport uprzednio przygotowanych elementów do miejsca, gdzie dokonywany będzie właściwy montaż oraz montaż konstrukcji stalowych. Praca osoby na tym stanowisku wykonywana jest zgodnie z informacjami zawartymi w rysunkach technicznych i planach - ogromna różnorodność konstrukcji stawia przed pracownikiem inne wymagania.


WYMAGANIA

Pracownik Monter Konstrukcji Stalowych powinien mieć wykształcenie zawodowe o profilu ślusarz lub ślusarz-spawacz (albo pokrewne). Daje to wystarczające kwalifikacje bazowe dla przyszłego montera konstrukcji metalowych, ponieważ większość szkół o tym profilu uległa likwidacji. Poza tym, aby móc pracować w tym zawodzie można też skończyć specjalne kursy o tym profilu. Ważną kwestią jest posiadanie aktualnych uprawnień spawalniczych, a także znajomość rynku technicznego i sprzętu pomiarowego, znajomość elementów konstrukcji stalowych oraz formy ich łączenia oraz wiedza o podstawowym sprzęcie wykorzystywanym przy pracach związanych z montażem konstrukcji stalowych. Poza tym, pracownik ten powinien charakteryzować się: zainteresowaniami i zdolnościami technicznymi, zdolnościami manualnymi oraz dokładnością, dobrą koordynacją wzrokowo – ruchową.


WARUNKI PRACY

Miejsce pracy - pracownik monter konstrukcji stalowych połowę swojego czasu pracy spędza na powietrzu. Jest to praca ciężka, fizyczna, toteż pracownik musi wykazywać się dobrą kondycją fizyczną. Czas pracy to około 6-8 godzin dziennie. Osoba na tym stanowisku powinna nosić ubranie roboczo - ochronne.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Pracownik Monter Konstrukcji Stalowych może być zatrudniony, np.: na budowach: mosty, wieże, słupy lub maszty. Ponadto monter konstrukcji metalowych może się zajmować także budową okrętów, montażem rusztowań, wyciągów górniczych lub innych tego typu konstrukcji.


ZAROBKI

Wynagrodzenie pracownika montera konstrukcji stalowych kształtuje się w granicach od 2 tys. zł – 3, 500 zł i wyżej.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Budownictwo / Geodezja