Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista do spraw nadzoru technicznego to stanowisko obecne w wielu branżach, szczególnie jednak w dziedzinie budownictwa, transportu i przemyśle. Do obowiązków specjalisty należy bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w danej działalności, a także kontrolowanie przestrzegania norm konserwacji i przechowywania tych urządzeń. Specjalista szkoli ponadto nowych pracowników w zakresie poprawnego obsługiwania sprzętów należących do ich środowiska pracy. Prowadzi także rejestr maszyn i pojazdów funkcjonujących w danym przedsiębiorstwie, oraz archiwizuje wszelką dokumentację techniczną. Specjalista zwraca szczególną uwagę na dotrzymywanie terminów przeglądów technicznych pojazdów i urządzeń, koordynuje niezbędne naprawy i prace konserwacyjne tychże. Zwłaszcza jeśli firma korzysta z floty samochodowej, niezwykle istotne jest terminowe wykonywanie przeglądów i wymian eksploatacyjnych.


WYMAGANIA

Od specjalisty do spraw nadzoru technicznego oczekuje się wykształcenia technicznego średniego lub wyższego, doświadczenia w zakresie konserwacji urządzeń podobnych do tych, którymi będzie miał się zajmować w nowym miejscu pracy. Także umiejętność kierowania zespołem pracowników będzie w tym przypadku niezbędna. Specjalista powinien znać sposoby prowadzenia dokumentacji technicznej, być osobą systematyczną i odpowiedzialną.


WARUNKI PRACY

Specjalista do spraw nadzoru technicznego kontroluje stan techniczny sprzętu i pojazdów firmowych osobiście lub za pośrednictwem delegowanych do tego zajęcia podwładnych, by następnie, na podstawie pozyskanych informacji, sporządzać raporty określające bieżącą kondycję tychże. Ponosi odpowiedzialność za zdrowie i życie pracowników, w razie niedopełnienia obowiązków konserwacyjnych, mogą oni być narażeni na niebezpieczeństwo.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko specjalisty do spraw nadzoru technicznego jest obecne niemal w każdej dużej firmie budowlanej, transportowej, i wielu innych. Specjalista tego typu jest zatrudniany praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, wykorzystującym specjalistyczny sprzęt lub firmową flotę.


ZAROBKI

Średnie zarobki specjalistów do spraw nadzoru technicznego, zatrudnianych w dużych, dobrze prosperujących firmach wynoszą około 4000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Nadzoru Technicznego

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Nadzoru Technicznego