NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Ochrony Zabytków

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. Ochrony Zabytków zajmuje się prowadzeniem inspekcji zabytków kultury. Nadzoruje również przebieg prac konserwatorskich oraz szacuje wartość zabytkowych nieruchomości. Specjalista ds. Ochrony Zabytków prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi użytkowaniem obiektów zabytkowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku uczestniczy też w przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego.


WYMAGANIA

Do pracy na stanowisku specjalisty ds. Ochrony Zabytków niezbędne jest posiadanie wykształcenia kierunkowego (architektura, historia sztuki, historia). Konieczne jest również doświadczenie w pracy na tym stanowisku administracji publicznej lub instytucjach kultury. Niezbędna jest znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Atutem będzie również znajomość języków obcych.
Specjalista ds. Ochrony Zabytków powinien charakteryzować się umiejętnością pracy w zespole, komunikatywnością oraz samodzielnością i umiejętnością efektywnej organizacji swojej pracy.


WARUNKI PRACY

Praca na stanowisku Specjalisty ds. Ochrony Zabytków jest w założeniu pracą biurową. Niejednokrotnie jednak istnieje potrzeba pracy w terenie.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. Ochrony Zabytków może być zatrudniony w różnego typu instytucjach kultury oraz w administracji publicznej (np. Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków).


ZAROBKI

Zarobki specjalisty ds. Ochrony Zabytków są zróżnicowane w zależności od miejsca podjęcia pracy, jednak zazwyczaj nie są zbyt wysokie – wynoszą ok. 2 tys. zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Ochrony Zabytków

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Ochrony Zabytków